Početna Najnovije Novosti Društvo

Ministar Vipotnik potvrdio: Vlada izdvojila milion KM za rješavanje pitanje Trgovske gore

Vipotnik je rekao da, prema informacijama kojima raspolažu institucije, Hrvatska u naredne dvije godine planira sprovoditi studiju uticaja na životnu sredinu, insistirajući na tome da odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nema prekograničnog uticaja.

– Ako i dalje budu insistirali na tome, mi ćemo pokrenuti proces pred “ESPOO konvencijom” gdje ćemo priložiti svoja istraživanja, i u slučaju da se dvije strane ne mogu dogovoriti, formira se komisija za revidiranje studije uticaja – naglasio je Vipotnik.

On je istakao da bi izgradnja odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori dovela u pitanje opstanak 250.000 ljudi koji žive u 13 opština u slivu rijeke Une, kao i da Trgovska gora ispunjava najmanje uslova od potencijalnih sedam lokacija.

– Ovo je teritorija poroznog zemljišta sa mnogo podzemnih voda, a cijeli tok rijeke Une je zaštićen. U Federaciji BiH je to nacionalni park, a kod nas u Republici Srpskoj je to park prirode – rekao je Vipotnik za BHT1.

Vipotnik je napomenuo da bi zbog trusnog zemljišta u slučaju potencijalnog zemljotresa na ovom području radijacija došla do Prijedora.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško”, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora, na samoj granici sa BiH.

Planirano odlagalište radioaktivnog otpada, u neposrednoj blizini Novog Grada u Republici Srpskoj, kao i oko 900 metara od zaštićenog područja – Parka prirode “Una”, ugrozilo bi više od 250.000 stanovnika u slivu ove rijeke.

Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice jer bi time bilo ugroženo zdravlje stanovnika u 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u slivu rijeke Une, kao i životna sredina.

Podijeli