Početna Najnovije Novosti Društvo

Mandić: Prvim reciklažnim dvorištem počinje nova era upravljanja otpadom

Banja Luka je dobila prvo reciklažno dvorište, što je još jedna u nizu mjera na putu da naš grad uđe u jednu novu eru i novi koncept upravljanja čvrstim otpadom.

Poručio je ovo ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove u Administrativnoj službi Grada Banjaluka Boriša Mandić, istakavši da na privremenoj lokaciji smještenoj u Ulici Mladena Stojanovića Banjalučani imaju priliku besplatno odložiti kabasti otpad.

-Kako bismo očuvali naš grad čistim i urednim, naši sugrađani sada imaju priliku da na ovoj lokaciji odlože sav kabasti otpad koji gabaritom ili vrstom ne spada u miješani komunalni otpad iz domaćinstva – kazao je on.

Dodao je da je reciklažno dvorište u Ulici Mladena Stojanovića otvoreno svakim radnim danom u periodu od 11.00 do 19.00 časova, dok je u dane vikenda otvoreno od 8.00 do 16.00 časova.

Osvrnuvši se na studiju upravljanja otpadom, Mandić je istakao da je po završetku studije u planu izgradnja velikih reciklažnih dvorišta koja će pokrivati sva naselja.

-Prema ovoj studiji koju finansira Evropska investiciona banka, za grad veličine Banje Luke potrebno je izgraditi četiri reciklažna dvorišta. Za sada je građanima na raspolaganju jedno, u okviru pilot projekta, adaptirano dvorište , kroz koje ćemo našim sugrađanima zapravo ukazati na nove načine upravljanja otpadom – kazao je Mandić.

On je podsjetio da su već prošle godine u okviru studije preduzete mjere na unapređenju odlaganja otpada kroz ugradnju novih podzemnih i nadzemnih kontejnera na više gradskih lokacija.

– Postepeno Banja Luka ulazi u jednu novu eru uravljanja otpadom. Za razliku od dosadašnje prakse odvoza prikupljenog otpada na deponiju, već godinu dana aktivno radimo na uvođenju jednog potpuno novog koncepta upravljanja čvrstim otpadom. S tim u vezi na više gradskih lokacija postavili smo nove podzemne i nadzemne kontejnere- kazao je on.

Dodao je da su reakcije naših sugrađana na nove mjere pozitivne, te da će Grad nastaviti sa ugradnjom ovih savremenih kontejnera i u narednom periodu.

-Osim toga započeli smo i izgradnju zelenih ostrva, a plan je da zeleno ostrvo bude dostupno u svakom naselju – rekao je Mandić, pojasnivši da su zelena ostrva posebno uređena mjesta na kojim građani imaju priliku za selktivno odlaganje otpada, koji se potom može i reciklirati.

Ipak, kako je istakao, najveći projekat koji nas očekuje, pored izgradnje reciklažnih dvorišta na više lokacija, je izgradnja Centra za upravljanje otpadom, koji će zamijeniti sadašnju sanitarnu deponiju u Ramićima, i u kojem će osim deponovanja otpada biti formirani postrojenje za reciklažu i postrojenje za kompostiranje zelenog otpada.

Takođe, Mandić je naglasio da je pored svih mjera koje Grad preduzima, veoma važno da i građani podižu svijest i da se trude da propisno odlažu otpad.

-Korak po korak nastavljamo u našim namjerama da poboljšamo način odlaganja otpada u Banjoj Luci. Svakako pozivam i naše sugrađane da savjesno odlažu otpad na mjesta koja su za to predviđena, kako bismo na taj način naš grad učinili čistijim i ljepšim – zaključio je on.

Podijeli