Početna Najnovije Novosti Društvo

LOPARE: Potpisan ugovor za nove projekte Omladinske banke

Opština Lopare i Fondacija „Mozaik“ su organizovali potpisivanje ugovora sa osam neformalnih grupa mladih, koje će realizovati isti broj društveno korisnih projekata kroz aktivnosti Omladinske banke Lopare.

Sanja Kojić, menadžer projekta Omladinske banke fondacije „Mozaik“, je saopštila da je potpisano osam ugovora i uručeni čekovi čija je ukupna vrijednost 19.182 KM, od kojih je traženi fond 11.842 KM, dok su neformalne grupe kroz doprinose, odnosno novac, robu ili uslugu obezbjedile 7.340 KM.

Ona je pozvala zainteresovane da se prijave za mikrobiznise i navela da u fondu ima 4.000 KM, a mladi mogu aplicirati kako bi osnovali svoje samostalno preduzeće ili polјoprivredno-komercijalno gazdinstvo.

„Nastavlјamo dugogodišnju saradnju sa Omladinskom bankom Lopare“, dodala je Kojićeva.

Želјka Savić, koordinator Omladinske banke Lopare, je navela da su ovogodišnji projekti uspješno prošli i da su veoma zanimlјivi, a posebno je istakla projekat „Niste sami“, koji pomaže starim licima u resocijalizaciji i uklјučivanju u društveni život i aktivnosti, te projekte „Šah klub“ i „Pres centar“.

Načelnik Odjelјenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Lopare Želјko Kerović je naglasio da je putem Omladinske banke realizovano 70 projekata od 2012. do 2021. godine.

„Ove godine potpisni su ugovori za osam novih projekata, a ukoliko bude još zainteresovanih ima prostora, pored toga postoji i mogućnost za dva mikrobiznisa“, rekao je Kerović.

Podijeli