Početna Najnovije Novosti Društvo

Kršenja zakona i u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Srpske: Sekretar IMENOVAN BEZ KONKURSA

Vršilac dužnosti sekretara u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske imenovan je bez provedenog javnog konkursa, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Ovo je samo jedna od nepravilnosti na koje je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske upozorila u svom izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za prošlu godinu.

Revizori su ovom ministarstvu, na čijem čelu se nalazila Sonja Davidović, dali mišljenje sa rezervom, te upozorili na kršenje nekoliko zakona.

Raspored na drugo radno mjesto

U izvještaju se navodi da je vršilac dužnosti sekretara ministarstva imenovan rješenjima Vlade Republike Srpske bez provođenja javnog konkursa na period od 90 dana više od tri puta uzastopno, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Pored toga, upozorili su da je privremeni raspored zaposlenih na drugo radno mjesto vršen na period duži od šest mjeseci u toku dvije godine, što takođe nije u skladu sa Zakonom o državim službenicima.

– Rješenjem o privremenom rasporedu na drugo radno mjesto, zbog povećanog obima posla, tri zaposlena su bila privremeno raspoređena na istom radnom mjestu duže od šest mjeseci u toku dvije godine – pojašnjava se u izvještaju.

Upozoravaju i na nepravilnosti kod ugovora o djelu, koji su potpisani sa šest osoba na ime poslova koji predstavljaju redovnu, odnosno osnovnu djelatnost Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

– U toku 2022. godine po osnovu ugovora o djelu u ministarstvu je angažovano osam osoba. Ugovori o djelu sa šest osoba zaključeni su za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost ministarstva, što nije u skladu sa Zakonom o radu. Navedenim zakonom je propisano da poslodavac može zaključiti ugovor o djelu radi obavljanja poslova koji su van djelatnosti poslodavca – upozoravaju revizori.

Ugovori o djelu

Ističu da je na bruto naknade po ugovoru o djelu prošle godine pootrošeno 158.716 KM.

Rashodi za bruto naknade po ugovoru o djelu se odnose na 27 ugovora o djelu zaključenih sa osam osoba na ime poslova analize saradnje sportskih saveza Republike Srpske sa Olimpijskim komitetom BiH, analize i procjene rada sportskih klubova, razvoja školskog sporta, analize primjene odredaba Zakona o sportu, analize usklađenosti organizacije sportskih saveza Republike Srpske sa Međunarodnim standardima evropskih i svjetskih asocijacija, analize sportova lica sa invaliditetom, analize uticaja pandemije kovid na sportske organizacije, za pripremu scenarija i vođenje programa na ceremoniji dodjele republičke nagrade za volontiranje i slično.

U izvještaju se ističe da je u svrhu regulisanja troškova mobilnih telefona ministar donio rješenja kojim su definisana prava zaposlenih na naknadu troškova korišćenja mobilnih telefona i utvrđeni limiti do kojih ministarstvo snosi troškove. Revizori upozoravaju da su rješenjima odobravani veći iznosi od propisanih.

Revizori upozoravaju i da provedene nabavke usluga objavljivanja oglasa i informativnih tekstova (7.059 KM bez PDV), osiguranja vozila (2.186 KM bez PDV) i nabavka dnevne štampe (1.878 KM bez PDV) nisu predviđene planom nabavki i nisu donesene posebne odluke o pokretanju postupaka nabavki, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

JAVNE NABAVKE

Prema izvještaju o realizaciji u 2022. godini, ugovorena je vrijednost javnih nabavki u iznosu od 431.947 KM, bez PDV, a provedeno je 49 postupaka javnih nabavki, od kojih su dva otvorena postupka, četiri postupka putem konkurentskog zahtjeva, 42 direktna sporazuma. Najvećim dijelom nabavke se odnose na nabavku sportske opreme (85.366 KM), usluga organizacije sportskih događaja (59.840 KM), nabavku majica (41.580 KM), medalja, pehara i sportskih figura (19.990 KM), goriva i autokozmetike (18.021 KM) i servisiranja i održavanja službenih automobila (12.093 KM).

Podijeli