Početna Najnovije Novosti Društvo

Kresojević: Amandmanima skupštinske većine skinuto 43 miliona KM sa određenih stavki

-Ovo je situacija u kojoj smo se našli usljed destruktivnog djelovanja skupšinske većine, a koja se ogleda zbog neusvajanja rebalansa budžeta za 2023. godinu, ali i u amandmanima koji su umanjili određene stavke u budžetu za 43 miliona KM.

Kazao je ovo gradski menadžer, Bojan Kresojević koji je naglasio i to da je još u decembru naglašavao da će tada postojati problem oko isplate električne energije i tekućih obaveza u institucijama čiji je Grad osnivač.

-Danas, to je nažalost vidljivo kada su u pitanju svi budžetski korisnici iako smo upozoravali na to da će postojati problem u vezi sa isplatom električne energije. Milion konvertibilnih maraka nedostaje u budžetu za 2023. godinu da bi se isplatile sve obaveze. To podrazumijeva da računi koji se odnose na javnu rasvjetu, ali i računi kod budžetskih korisnika, kao što je slučaj sa dvoranom „Borik“ ne mogu se isplatiti jer nema dovoljno planiranih sredstava u budžetu za 2023. godinu – kazao je Kresojević.

Dodao je i to da je zbog toga rebalans budžeta morao biti usvojen, te da je predsjednik Skupštine rekao da isti neće biti usvojen.

-Uz sve to, oni su poslali budžetsku inspekciju da zabrane realokacije sredstava gradonačelniku i reći će da je gradonačelnik kriv što nisu plaćeni računi za električnu energiju, grijanje i slično. Sa druge strane, kada je u pitanju budžet Gradske uprave, službe za zajedničke poslove u vezi sa električnom energijom, računima za grijanje, režijskim materijalima i slično, on je u 2024. godini planiran u identičnom iznosu kao kao 2020 .godine. Iako je inflacija prisutna od tada, to nije priznato kada su u pitanju troškovi Gradske uprave. Kada uporedimo sa Sportskim centrom „Borik“, tamo je previđeno 70 odsto više sredstava za ove stavke. Ja moram da podsjetim da je ovo budžet svih građana Banje Luke i svih potrošačkih jedinica – rekao je gradski menadžer.

Dodao je i to da nimalo nije preča električna energija ili grijanje za zaposlene i korisnike usluga Sportskog centra „Borik“ od sobe 16 u Gradskoj upravi, gdje je takođe prisutan veliki broj zaposlenih kao i građani kojima se pružaju usluge.

-Kada govorimo o rasporedu budžetskih sredstava treba reći da na primjer 2007. godine, budžet gradonačelnika je bio 2 i po miliona KM na 200 miliona KM budžeta za Banju Luku. 2024. godine, kada je budžet veći od 200 miliona KM, budžet gradonačelnika je smanjen na 300 hiljada KM, dakle osam puta je smanjen budžet.  Korisnici poput SC „Borik“ povećani su sa 1,4 miliona KM na 4,8 miliona KM, što je tri i po puta više. Centru za socijalni rad povećan je sa 5,5 miliona KM na 28 i po miliona KM. Vidljivo je da skupštinska većina raspoređuje budžet tako da samo tamo gdje su na čelu predstavnici institucija iz većine, tamo su i obezbijeđena sredstva u budžetu, a sa druge strane, tamo gdje gradonačelnik treba da ima sredstva kako bi građanima Banje Luke ralizovao sve što je potrebno, kao što je infrastruktura, grijanje, zelene površine, higijena, tu smo imali amandmane gdje su za 43 miliona smanjena sredstva – kazao je on.

Naglasio je i to kako su Centaru za socijalni rad plate povećane za više od 50 odsto, SC „Borik“ za više od 50 odsto, a da zaposlenma u Gradskoj upravi plata uvećava za tek 30 odsto.

-Imali smo situaciju sa Centrom za socijalni rad da su namjeravali da zaposlene stave kao prioritet u odnosu na sve druge zaposlene u gradskim institucijama. Naša poruka je jasna – budžetom za 2024. godinu planirana su sredstva za povećanje plate. S obzirom da je usvojen krajem decembra prošle godine, da je kolektivni ugovor usaglašen, te objavljen u službenom glasniku krajem januara mjeseca, nije bilo tehničkih mogućnosti da isplatimo povećane plate od januara mjeseca. To znači da povećane plata za sve budžetske korisnike idu od januara mjeseca. Kao takve, uvećane plate će se isplatiti početkom marta. Plate za sve budžetske korisnike za januar mjesec su isplaćene,  osim Centru za socijalni rad gdje plate nisu isplaćene zbog toga što dirkektorka nije dostavila zahtjev za isplatu plata u skladu sa sredstvima iz decembra 2023. godine – kazao je Kresojević.

Dodao je i to kako je obaveza gradske administracije da obezbijedi ravnopravnost svih zaposlenih u institucijama čiji je osnivač Grad.

-Želim da kažem da ne postoje nikava zaostala dugovanja koja nisu isplaćena za socijalna davanja. Ostalo je da se isplati 350 hiljada KM koja nisu usvojena rebalansom budžeta za 2023. godinu, a koja nisu mogla biti isplanirana. Ipak, gradonačelnik je potpisao naredbu na svoj spostveni rizik i isplatio socijalna davanja, dok istovremeno direktorica Centra za socijalni rad nije bila za potpisivanje takve naredbe. Sve ovo pokazuje da smo se svi našli u nezavidnoj finansijkoj situaciji, u koju smo došli zbog neuzsvajanja rebalansa budžeta i 43 miliona KM usvojenih amandmana od strane skupštinskv većine, te zbog neozbezbjeđivanja prihoda za grad Banju Luku. Danas se nalazimo u situaciji da nije usvojena Odluka o porezu na nepokretnost koja se morao usvojiti do 31. januara ove godine. Skupština je 22. decembra dobila taj dokument i još uvijek se nije našao na devnom redu, te će sada reći da nije moguće retroaktivno usvojiti i da će Banja Luka ostati bez 10 miliona KM koji su planirani u budžetu od 211 miliona za ovu godinu – kazao je on.

Upitao je zašto se to nije našlo na dnevnom redu, te koliko ranije je potrebno da se dostavi skupštinski materijal, odnosno dokumenti da bi bila zakazana sjednica.

-Da li treba da sada pripremamo akte za 2030. godinu da bi se na vrijeme usvojili? Hoćemo li za 2025. godinu slati prijedlog rebalansa budžeta danas, da bi isti došao na dnevni red. Sve ovo govori da skupšinska većina i dalje želi da vrši destrukciju finansija grada Banje Luke, a da se gradonačelnik krivi da nije ispunio obećanja i obaveze – istakao je Kresojević, te dodao da je Banja Luka najveće gradilište u posljednjih nekoliko godina,  te da sve to predstavlja magiju zbog smanjenih sredstava u budžetu za pojedine stavke.

-Mi ipak možemo ponosni izaći ispred građana Banje Luke jer smo realizovali i više od onog što je bilo moguće – zaključio je gradski menadžer, Bojan Kresojević.

Podijeli