Početna Najnovije Novosti Društvo

Komandant EUFOR-a: “Nadležne agencije u BiH održavaju bezbjedno i stabilno okruženje”

Komandant EUFOR general-major Helmut Habermajer izjavio je da agencije za sprovođenje zakona i policijska tijela u BiH održavaju bezbjedno i stabilno okruženje i da će ih EUFOR kontinuirano podržavati u tom poslu.

Habermajer je istakao da je EUFOR sposoban i pouzdan partner agencijama za sprovođenje zakona i policijskim snagama oba entiteta i Brčko distrikta.

On je naveo da EUFOR obavlja svoje zadatke na nepristrasan način i da, pod njegovom komandom, nastavlja da radi u bliskoj saradnji sa partnerima i podržava ih u očuvanju bezbijednog i stabilnog okruženja za sve stanovnike BiH.

Habermajer je dodao da je jasan dokaz partnerstva sa svim stanovnicima BiH kontinuirano prisustvo EUFOR na nivou opština putem Timova za vezu i osmatranje (LOT timovi).

Podijeli