Početna Najnovije Novosti Društvo

Koliko poslodavaca u Srpskoj nije plaćalo doprinose i koliko duguju?

U svijetlu aktuelnih dešavanja nakon ukidanja pandemije zbog čega je zdravstveno osiguranje uskraćeno neosiguranima, pitali smo Poresku upravu Republike Srpske u vezi sa neuplaćenim doprinosima.

Budući da je Fond zdravstvenog osiguranja RS za vrijeme vanredne situacije izazvane virusom korona, koja je trajala više od tri godina, plaćao troškove liječenja i onima koji su neosigurani, tražili smo odgovore koliko poslodavaca u tom periodu nije uplaćivalo doprinose i koliko duguju po tom osnovu.

Takođe, pitali smo i koliki je inače ukupan dug za zdravstveno osiguranje.

Odgovore Poreske uprave RS na pitanja prenosimo u cijelosti:

“Obavještavamo vas da je Poreska uprava Republike Srpske, u cilju naplate dospjelih poreskih obaveza, u ovoj i prethodnim godinama preduzimala i preduzima sve Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske predviđene mjere redovne, kao i mjere prinudne naplate poreskih obaveza, među kojima su i obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Čak i u vrijeme kada je u Republici Srpskoj proglašena vanredna situacija, zbog epidemiološke situacije usljed korona virusa, poreski obveznici – uplatioci doprinosa (poslodavci) nisu bili izuzeti obaveze obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza, uključujući i obaveze po osnovu doprinosa iz sistema obaveznih doprinosa, među kojima su i doprinosi za zdravstveno osiguranje. Što se tiče redovnosti uplata obaveza po osnovu doprinosa, podsjećamo da poreski obveznici – osiguranici, korišćenjem elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske ili lično u područnim jedinicama Poreske uprave Republike Srpske, mogu provjeriti da li njihovi poslodavci redovno obračunavaju, prijavljuju i plaćaju obaveze po osnovu doprinosa”.

Prethodno je Fond zdravstvenog osiguranja nekoliko dana prije nego što je u Srpskoj ukinuta vanredna situacija apelovao na građane da regulišu svoj status.

Saopšteno je i da ove godine za oko 52.000 osiguranika nisu uplaćeni doprinos, a među njima je oko 48.000 radnika. Neki uopšte nisu ni znali da im doprinosi nisu uplaćeni.

Zbog cijele ove situacije u poslovnicama Fonda ZO ovih dana su gužve.

Posljednja informacija u vezi za nastalom situacijom je poziv premijera RS Radovana Viškovića da resorno ministarstvo u saradnji sa Fondom omoguće da građani, koji su ostali bez zdravstvenog osiguranja poslije ukidanja vanredne situacije, mogu koristiti prava iz oblasti zdravstvene zaštite na prelazni period do 60 dana.

– Kako bi u tom roku građani mogli da se usklade sa obavezama koje nalaže zakon o zdravstvenoj zaštiti – saopšteno je juče iz Vlade RS.

Podijeli