Početna Najnovije Novosti Društvo

Jujić: Slijedi preciznije praćenje broja radnika koji platu dobijaju iz budžeta

Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić najavila je da će novo zakonsko rješenje stvoriti uslove za preciznije i efektivnije praćenje broja zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Srpske.

Jujićeva je navela da će resorno ministarstvo u parlamentarnu proceduru uputiti Prijedlog zakona o dopunama Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske.

Ona je dodala da će donošenjem tog zakona biti stvorene pretpostavke i za transparentnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih.

Dopunama ovog zakona planirano je da se, osim korisnika budžetskih sredstava, proširi obuhvat i na zaposlene u zdravstvenom sistemu i vanbudžetskim fondovima.

Kada je riječ o ovoj godini, Jujićeva je rekla da će resorno ministarstvo u parlamentarnu proceduru uputiti i Prijedlog zakona o državnim službenicima čija će pažnja biti posvećena definisanju odredbi radi profesionalizacije državne službe u svim oblastima upravljanja ljudskim potencijalima.

“Značajne novine odnose se na unapređenje rada državne službe prvenstveno kroz analizu, analitičku procjenu i gradaciju radnih mjesta, te izradu i upotrebu kompetencija u svim procesima, počevši od procesa zapošljavanja u državnu službu”, rekla je Jujićeva u intervjuu za Srnu.

Jujićeva je poručila je da će resorno ministarstvo nastojati da aktuelne i druge probleme u funkcionisanju jedinica lokalne samouprave rješava predlaganjem novih zakonskih rješenja, te u saradnji sa navedenim jedinicama i Savezom opština i gradova.

“Cilj je dolazak do rješenja koja će omogućiti nesmetano funkcionisanje lokalnih vlasti i doprinijeti unapređenju usluga koje se pružaju građanima i lokalnom ekonomskom razvoju”, rekla je Jujićeva.

Kada je u pitanju upravljanje nekretninama u jedinicama lokalne samouprave, Jujićeva je rekla da je nepokretna imovina jedan od najvažnijih i najvrednijih resursa sa kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave.

Ona je istakla da se efikasnim upravljanjem ovom imovinom omogućava sprovođenje javnih funkcija, zadovoljavanje javnih potreba građana i ostvarivanje drugih društvenih i ekonomskih koristi.

“Rezultati revizije učinka upravljanja imovinom koju je sprovela Glavna služba za reviziju javnog sektora Srpske ističu da primjeri zemalja u regionu pokazuju da strateško upravljanje imovinom utiče na povećanje prihoda od imovine i to od osam do 25 odsto budžeta jedinica lokalne samouprave. U vezi s tim, jedan od naših strateških fokusa biće upravo unapređenje upravljanja gradskom i opštinskom nepokretnom imovinom”, rekla je Jujićeva.

Ona je precizirala da je navedena aktivnost definisana i Programom ekonomskih reformi za period 2023-2025, kao i Prijedlogom Strategije razvoja lokalne samouprave Republike Srpske za period 2023-2029. godina.

“Međutim, uvažavajući kompleksnost problema upravljanja nekretninama, unapređenje ove oblasti zasnivaće se na multisektorskom pristupu, te će, pored Ministarstva uključivati i Ministarstvo finansija, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Pravobranilaštvo Republike Srpske, Savez opština i gradova i jedinice lokalne samouprave, a sa krajnjim ciljem produktivnog korišćenja nekretnina i uspostavljanja baza podataka i registra nekretnina”, napomenula je Jujićeva.

Jujićeva je konstatovala da će se u ovoj godini zakonski unaprijediti sistem lokalne samouprave u cilju da se izađe u susret realnim potrebama jedinica lokalne samouprave i otvore nove mogućnosti koje će doprinijeti njenom razvoju i poboljšanju kvaliteta usluga koje se pružaju građanima na lokalnom nivou.

“U vezi s tim, Ministarstvo je za razmatranje u Narodnoj skupštini predložilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o statusu funkcionera u organima jedinice lokalne samouprave i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave”, istakla je Jujićeva.

Ona je dodala da je Vlada nedavno donijela Odluku o usvajanju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godine čime je jasno izraženo opredjeljenje Vlade da se nastavi proces reforme lokalne samouprave i strateški usmjerava njen dalji razvoj.

“Ova strategija sadrži ključna rješenja i mjere za proces decentralizacije i unapređenja lokalne samouprave na principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Unapređenje upravljanja imovinom u jedinicama lokalne samouprave, jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, upravljanje kvalitetom, jačanje kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, unapređenje usluga koje se pružaju građanima i međuopštinske saradnje, digitalna transformacija, te kreiranje povoljnog poslovnog okruženja, samo su neke od tema koje su obuhvaćene novim strateškim dokumentom”, navela je ona.

Takođe, jedan od prioriteta novog strateškog dokumenta je, kaže Jujićeva, unapređenje sistema podrške nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave kroz razvijanje mehanizama dodatne materijalne i nematerijalne podrške ovim jedinicama lokalne samouprave, kako bi se podstakao njihov razvoj a time i uravnotežen razvoj jedinica lokalne samouprave u Srpskoj, te smanjila razlika u stepenu razvijenosti.

Ona je istakla da će najznačajnije aktivnosti u radu ministarstva i dalje biti usmjerene ka stvaranju profesionalnije, efikasnije, efektnije i ekonomičnije uprave koja pruža usluge građanima i poslovnoj zajednici na republičkom i nivou lokalne samouprave.

“Najbitniji planovi ove godine u oblasti reforme javne uprave, između ostalog, su i stvaranje pretpostavki koje će direktno doprinijeti povećanju životnog standarda zaposlenih u upravi, pa samim tim i indirektno svih građana Srpske”, ocijenila je Jujićeva.

Ona je navela da je Vlada Republike Srpske u nekoliko navrata kroz povećanje osnovice za obračun i koeficijenata za obračun plata budžetskih korisnika izvršila povećanje plata ovoj kategoriji zaposlenih u skladu sa povećanjem troškova života i inflacijom.

“Takođe, u toku 2023. godine planira se izvršiti analiza budžeta, kao i analiza plata zaposlenih u javnom sektoru Srpske te analiza rasta cijena. U skladu sa rezultatima te analize, u dogovoru sa sindikatima, izvršiće se usklađivanje rasta plata zaposlenih kojima se plata isplaćuje iz budžeta Republike Srpske i fondova, sa rastom prihoda u budžetu, rastom inflacije i rastom cijena”, precizirala je Jujićeva.

Pored navedenog, dodala je, planirano je da se završi analiza primjene Zakona o državnim službenicima i okonča rad Radne grupe zadužene za izradu novog teksta prednacrta Zakona o državnim službenicima.

“Time bi se stekli uslovi za stavljanje u proceduru donošenja novog Zakona o državnim službenicima, zasnovanog na SIGMA principima reforme javne uprave predviđenog u oblasti Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima”, navela je Jujićeva ocjenjujući da je resorno ministarstvo u proteklom periodu uspjelo odgovoriti izazovima usljed ranije epidemije korona virusa ali i novonastale ekonomske situacije, izazvane inflacijom u gotovo svim oblastima.

Jujićeva je rekla da Ministarstvo pruža posebnu podršku nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u cilju smanjenja razlika u stepenu razvijenosti i finansijskog opterećenja u izvršavanju nadležnosti.

“U prethodnoj godini nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama dodjeljeno je tri miliona KM za podršku proizvodnji, izvozu, osnivanju i razvoju malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, zaštiti životne sredine, izgradnji novih, rekonstrukciji i održavanju postojećih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenoj zaštiti stanovništva i pomoći socijalno ugroženog stanovništva i brigu o mladima, te za druge namjene radi lokalnog razvoja i efikasnog izvršavanja poslova jedinice lokalne samouprave”, navela je Jujićeva.

Pored navedenog, dodala je, Ministarstvo je podržalo realizaciju 16 projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u iznosu od 300.000 KM.

“Obezbjeđenjem sredstava za lično učešće opština u sufinansiranju projekata domaćih i stranih donatora osigurala se realizacija 16 projekata čija ukupna vrijednost iznosi 1.544.635 KM, što potvrđuje opravdanost izdvajanja budžetskih sredstava za ove namjene”, rekla je ona.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, odnosno Vlada su od 2013. godine do danas, na osnovu gore navedenih pravilnika, dodijelila 22, 8 miliona KM u cilju podrške nesmetanom izvršavanju nadležnosti nereazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, te podrške lokalnom ekonomskom razvoju ovih opština.

“Ministarstvo i Vlada analiziraju mogućnost da se navedena sredstva povećaju u narednom periodu, a u cilju smanjenja razlika u stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave”, rekla je Jujićeva.

Kada je riječ o tome da u skladu sa ranijim najavama Omarska postane opština, ona je rekla da je Inicijativni odbor za osnivanje te opštine podnio Skupštini Prijedora inicijativu za osnivanje na koju je navedeni parlament dao pozitivno mišljenje.

“Prema Inicijativi, područje opštine Omarska činila bi naseljena mjesta Babići, Bistrica, Busnovi, Gradina, Jelićka, Kevljani, Krivaja, Lamovita, Marićka, Niševići, Omarska i Petrov Gaj. Vlada Srpske je razmatrala inicijativu Odbora za osnivanje opštine Omarska, elaborat o opravdanosti teritorijalne promjene, mišljenje Skupštine grada Prijedor i mišljenje Komisije za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska te je prihvatila navedenu inicijativu. Sljedeći korak u realizaciji povodom ove inicijative je izrada Nacrta zakona o osnivanju opštine Omarska u skladu sa planom rada Vlade i Programom rada Narodne skupštine”, rekla je Jujićeva.

Podijeli