Početna Najnovije Novosti Društvo

Jednoglasno usvojen prijedlog dopuna Zakona o PDV-u

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji podrazumijeva ukidanje plaćanja poreza na doniranu hranu, uz zaključke SDP-a i SNSD-a.

Poslanici su podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH u prvom čitanju, koji se odnosi na usklađivanje zakonodavstva BiH sa propisima EU.

Nije prihvaćeno mišljenje Ustavnopravne komisije u vezi sa Prijedlogom zakona o moru čiji su predlagači poslanici Amor Mašović, Denijal Tulumović, Edin Ramić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Safet Kešo, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović i Šerif Špago, te je Komisija zadužena da izradi novo mišljnje.

Poslanici su, takođe, od Ustavnopravne komisije zatražili da izradi novo mišljenje vezano za Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona BiH, predlagača poslanika SDP-a Saše Magazinovića, kojim se onemogućava da se zatvorske kazne mogu zamijeniti novčanom, čak i u slučaju kada je riječ o presudi za ratni zločin, koje ne prelaze godinu dana.

Poslanici su usvojili i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, u prvom čitanju, kojim se licima sa procentom invaliditeta manjim od 100 odsto omogućava parkiranje vozila na označenim parking mjestima.

Predstavnički dom je prihvatio izvještaje Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH koji se odnose na oštećivanje saobraćajnih znakova i povećanje kazne za parkiranje na mjestima koja su previđena za vozila kojima upravljaju lica sa invaliditetom.

Poslanici nisu prihvatili mišljenja Ustavnopravne komisije i Zajedničke komisije za ljudska prava vezano za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu BiH, te je naređeno izrađivanje novih mišljenja.

Prihvaćen je izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čime je u drugom krugu usvojen ovaj zakon.

Usvojeni su izvještaji o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2020. i 2021. godinu.

Podršku poslanika je dobio i izvještaj o radu za prošlu godinu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je u krivičnom postupku izrekao Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH.

Zbog nedostatka entitetske većine podršku nije dobio izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih partija u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH, kao ni izvještaji o finansijskom poslovanju BHRT-a.

K znanju nije primljen izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu, kao ni Programski planovi BHRT-a za 2023. godinu.

Podršku poslanika dobili su Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2022. godinu, u kojem je navedeno da je ta banka u prošloj godini ostvarila 25.899.257 KM profita, te Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2022. godinu je dobio podršku, ali zbog nedostatka enititetske većine godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2022. nije dobio podršku.

Na znanje su primljene i informacije o stanju u oblasti migracija za 2021. i 2022. godinu, a prihvaćena je informacija o stanju javne zaduženosti BiH.

Poslanici su podžali imenovanja Azre Alibegović, Nemanje Kovačevića, Zlatka Brkića, Adisa Drnde i Zorana Petrovića za članove Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, kao i imenovanja Nedžada Hajkića i Nede Močević za zamjenike generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Poslaničke inicijative Sabine Ćudić, o potrebi donošenja zakona o ostvarivanju saradnje sa iseljeništvom i Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša da 25. maj bude proglašen danom žalosti – nisu dobili podršku poslanika.

Poslanici Predstavničkog doma podržali su poslaničku inicijativu Saše Magazinovića vezanu za povećanje limita od 30.000 KM za oslobađanje od carine prilikom uvoz vozila za lica sa invaliditetom.

Predstavnički dom dao je saglasnost na ratifikaciju više međunarodnih sporazuma, uključujući i ratifikaciju Protokola o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih gasova i bakterioloških metoda ratovanja.

Zaključujući današnje zasjedanje, predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić rekao je da će o terminu naredne sjednice poslanici biti blagovoremeno obavješteni.

Podijeli