Početna Najnovije Novosti Društvo

Izrečene kazne zbog vršnjačkog nasilja u Nevesinju

Šest učenika Osnovne škole “Risto Proroković” Nevesinje je dobilo disciplinsku mjeru premještanja iz centralne škole u područno odjeljenje, dok je tri učenika dobilo ukor direktora, odjeljenskog vijeća i ukor odjeljenskog starješine zbog vršnjačkog nasilja, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Navedenim učenicima je u skladu sa izrečenim vaspitno-disciplinskim mjerama smanjena ocjena iz vladanja.

​- Napominjemo da je po nalogu Ministarstva u školi inspekcijski nadzor izvršila Republička prosvjetna inspekcija, dok su stručno-pedagoški nadzor izvršili inspektori-prosvjetni savjetnici iz Republičkog pedagoškog zavoda koji su preporučili određene mjere sa ciljem prevencije, sprečavanja, otkrivanja i suzbijanja nasilja među djecom i mladima – saopšteno je.

U saopštenju se još navodi da je školi preporučeno da pedagoško-psihološka služba izradi individualni plan podrške za sve učenike, učesnike u nasilju, kao i predavanja i radionice na temu vršnjačkog nasilja na časovima odjeljenske zajednice.

– Preporučeno je i da odjeljenske starješine upoznaju sve učenike sa postupanjem u slučaju vršnjačkog nasilja, kao i da se održe roditeljski sastanci i sjednica Savjeta roditelja na kojima će se predočiti sve aktivnosti koje se čine na otklanjanju narušavanja ugleda škole, a u cilju većeg povjerenja svih prema školi – piše u saopštenju.

Ministar prosvjete i kulture RS Natalija Trivić istakla je da je zadatak vaspitno-obrazovnih ustanova da u saradnji sa roditeljima i učenicima kontinuirano rade na stvaranju klime nulte tolerancije na nasilje.

– Ministarstvo je zatražilo od svih škola da intenziviraju aktivnosti na promociji nenasilne komunikacije, saradnje, međusobne tolerancije i uvažavanja, uz obavezno uključivanje učenika i njihovih roditelja. Polazeći od činjenice da je prevencija, sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje nasilja među djecom i mladima od opšteg društvenog interesa, napominjemo da je od izuzetne važnosti postupanje i djelovanje vaspitno-obrazovnih institucija u svim slučajevima vršnjačkog nasilja – rekla je Trivićeva.

Dodaje da osnovni cilj svima treba da bude unapređenje društvene brige za dijete i njegovu zaštitu, te obezbjeđivanje potrebne pomoći u svim situacijama kada je dijete izloženo nekom od oblika vršnjačkog nasilja, na način da se osigura adekvatna, blagovremena i kontinuirana reakcija škole kao vaspitno-obrazovne ustanove.

– Ministarstvo neće tolerisati zataškavanje, niti bilo koji drugi način nereagovanja i nepostupanja u skladu sa Protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske – smatra ministar prosvjete i kulture RS Natalija Trivić.

Podijeli