Početna Najnovije Novosti Društvo

Iz CIK poručuju “Do 19. maja obezbjediti 12.528.000 km za izbore”

Nadležne institucije prema Izbornom zakonu BiH moraju da do 19. maja obezbijede oko 12.528.000 za sprovođenje opštih izbora, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

CIK BiH je pozvala donosioce odluka u BiH da ispune svoju zakonsku obavezu i u zakonskom roku osiguraju sredstva za održavanje izbora.

Odluka o raspisivanju i održava opštih izbora u BiH 2. oktobra donijeta je na sjednici CIK 4. maja.

CIK BiH je navela da će postupati po odredbama Izbornog zakona BiH i striktno se pridržavati svih zakonskih odredbi i propisanih rokova.

Podsjetili su na odredbe člana 1. Izbornog zakona BiH prema kojem mandat članova predstavničkih organa izabranih na redovnim izborima traje četiri godine i teče od dana objavljivanja rezultata izbora u Službenom glasniku BiH.

Takođe su naveli da su rezultati opštih izbora 2018. godine objavljeni u Službenom glasniku BiH broj 78/18 od 6. novembra 2018. godine i istakli da u skladu sa tim mandat članova predstavničkih organa izabranih na opštim izborima 2018. godine traje do novembra 2022. godine.

Podijeli