Početna Najnovije Novosti Društvo

Iz Agencije za sigurnost hrane upozoravaju: Sporost i zastarjelost u BiH ugrožava zdravlje ljudi

Zbog zastarjelih pravilnika i sporosti u usklađivanju sa propisima Evropske unije po pitanje hrane, ugroženo je zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini.

Ovo se u suštini navodi u Informaciji o problematici implementacije propisa zbog neusklađivanja sa EU, a koju je izradila i u Savjet ministara BiH uputila Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

“Zastoj u proceduri usklađivanja propisa otvara mogućnost da se u BiH uvozi hrana koja je štetna i neprikladna za zdravlje ljudi. Razlike u propisima koji su na snazi u zemljama iz okruženja stvara brojne probleme domaćim proizvođačima kako na domaćem i na inostranom tržištu, tako i uvoznicima hrane u BiH”, navodi se u Informaciji.

Naime, u BiH su trenutno na snazi Pravilnik o maksimalnim dozboljenim količinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, Zatim Pravilnik o prehrambenim aditivima i Pravilnik o dozvoljenim količinama određenih kontaminanata u hrani.

“Kao uzrok neusklađenosti pravnog propisa u BiH sa propisima koji su na snazi u EU, rezultati provedenog programa kontrole, u zadnje dvije godine, pokazuju da su određene aktivne materije detektovane u proizvodima u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisanim MRL, dok iste nisu u skladu sa važećim propisima u EU i ne bi se mogle naći na tržištu EU. Naprijed navedeno, za posljedicu ima ugrožavanje zdravlja ljudi u Bosni i Hercegovini, stvaranje prepreka za slobodno kretanje hrane, nejednakih uslova na tržištu i isto ima direktan utjecaj na funkcioniranje tržišta”, navodi se u Informaciji Agencije.

Kada je riječ o prehrambenim aditivima, između ostalog, najaktuelniji je primjer problematike sa kojom se trenutno susreće Agencija za sigurnost hrane je prehrambeni aditiv “titanov dioksid”. Evropska Agencija za bezbjednost hrane (EFSA) je još 6. maja 2021. godine objavila naučno mišljenje i navela da se ne može isključiti zabrinutost zbog genotoksičnosti. S obzirom na brojne nesigurnosti zaključila je da se titanov dioksid ne može smatrati sigurnim ako se upotrebljava kao prehrambeni aditiv u hrani. Glavna funkcija ovog “titanovog dioksida” je da osigura bijelu boju ili neprozirnost proizvoda, a poseban problem je što se upotrebljava u prehrambenim proizvodima koji su posebno polularni među djecom, kao što su žvakaće gume, slatkiši, čokolade i sladoled, što kako navode u Agenciji izazvia zabrinutost u pogledu moguće visoke izloženosti tog osjetljivog dijela stanovništva.

“Slijedom naprijed navedenoga, svi proizvodi koji sadrže E-171 ne mogu se više plasirati na tržište EU, dok je nažalost zbog zastarjelog bh zakonodavstva na tržište Bosne i Hercegovine još uvijek omogućeno”, navodi Agencija u Informaciji koja je poslana Savjetu ministara biH.

Kako navode, slična situacija je vezana i za pojavu određenih kontaminata u hrani pa je tako Agencije u prethodnom periodu primila hitnu obavijest EU RASFF o prisustvu “biokontaminanta pirolizidin alkaloida” u origanu, koji je isporučen BiH, a važeći propis ne sadrži odredbe koje regulišu ovu oblast, pišu “Nezavisne novine“.

“Agencija kao kontakt tačka EU RASFF zaprimila je veći broj obavijesti vezanih za naprijed navedene propise, gdje uslijed neusklađenosti propisa službene kontrole nije bilo moguće provoditi na efikasan i adekvatan način što može imati štetne posljedice, prvenstveno po javno zdravlje”, navodi se u Informaciji.

Podijeli