Početna Najnovije Novosti Društvo

Inspekcija o ordinacijama u slučaju djevojčice iz Kaknja

Prema nalogu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, zdravstveni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, nakon nedavne smrti dvoipogodišnje Džene Gadžun iz Kaknja, izvršili su inspekcijski nadzor u “Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji Dr. Halimić”, “Privatnoj ordinaciji za anesteziju u terapiju bola prim. dr. Suad Rožajac” te “Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Bejtović”.

Avaz” je u posjedu izvještaja inspektora o zatečenom stanju. Također, navedene su i naložene mjere.

“Slijedom zaprimljenog zahtjeva, kao i medijskih navoda započeti su zdravstveno-inspekcijski nadzori kako bi se utvrdilo ispunjenost zakonom propisanih uslova vezanih za prostor, opremu, kadar i evidencije iz oblasti zdravstva”, navodi se.

Privatna oftalmološka ordinacija “Dr Halimić”

“Dana 12. 11. 2021. godine izvršen je zdravstveno inspekcijski nadzor u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji “Dr Halimić”, u ulici Augusta Brauna broj 3.

Uvidom u rješenje nadležnog ministarstva zdravstva konstatovano da je ordinacija registrovana za pružanje specijalističko – konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti oftalmologije, te obavljanja hirurških zahvata male hirurgije isključivo u lokalnoj anesteziji.

Tokom nadzora predočen je i tripartitni ugovor o poslovnoj saradnji zaključen 1. oktobra prošle godine.

Uvidom u ugovor konstatovano je – da su svi potpisnici ugovora privatne specijalističke ordinacije, namjena ugovora je pružanje zdravstvenih usluga – hirurški zahvati u opštoj anesteziji, naručilac usluga i zakupac je dr. Jasmina Halimić, specijalista oftalmolog, izvršilac usluga je dr. Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, a zakupodavac je dr. Jasmina Bejtović, doktor stomatologije.

Ugovor je zaključen 1. oktobra 2020. na period važenja od godinu dana.

No, članom 20. Pravilnika o uslovima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uslovima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“SI. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/ IS), decidno je propisano da se hirurški zahvati u specijalističkim ordinacijama mogu obavljati isključivo u lokalnoj anesteziji.

-“Privatna oftalmološka ordinacija Dr. Halimić ima rješenje za obavljanje operativnih zahvata u lokalnoj anesteziji, a zahvate u opštoj anesteziji obavljamo na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji – korištenje prostora, opreme i materijala, sa ustanovom koja ima odobrenu salu i opremu za izvođenje zahvata u opštoj anesteziji, a to je zdravstvena usta nova Bejtović”, kazala je inspektorima dr. Halimić.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati upravnom mjerom – donošenje rješenja kako slijedi:

1. Zabranit će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji, shodno članu 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), što je decidirano članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“Sl. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete previđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“Sl. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15).

3. Privremeno će se zabraniti obavljanje dopunskog rada dr Nini Jovanović u predmetnoj ordinaciji, do dobivanja licence nadležne Liječničko/Ljekarske komore Kantona Sarajevo ili Liječničko/Ljekarske komore Federacije BiH.

4. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti vezanih za obezbjeđenje valjanog ugovora o redovnom servisiranju medicinskotehničke opreme, kao i propisno vođenje medicinske dokumentacije u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl.novine FBiH”, broj 37/12) – navodi se, između ostalog.

Privatna ordinacija za anesteziju i terapiju bola Prim. dr Suad Rožajac

“U momentu nadzora predočeno rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-37-15200/16 od 03.02.2017. godine, za rad privatne ordinacije za anesteziju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (sa liječenjem boli), u ulici Branislava Nušića broj 166, a kojim je odobrena djelatnost pružanja specijalističko – konsultativnih zdravstvenih usluga iz oblasti anestezije, reanimacije, intenzivnog liječenja i terapije bola (u oblasti hirurgije, stomatologije i u drugim dijagnostičko terapijskim procedurama)”, navodi se u izvještaju.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati upravnom mjerom – donošenje rješenja kako slijedi:

1. Zabraniti će se obavljanje hirurških zahvata u općoj anesteziji, shodno članu 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), što je decidirano članom 20. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“Sl. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete predviđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“Sl. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15).

3. Zabranit će se upotreba anesteziološog aparata za opću anesteziju s monitorom – SNS COMPANY, CE0473, koji je smješten u prostorijama Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166 (ustupljeni prostor Benjamina i Jasmine Bejtović).

4. Naredit će se izmještanje anesteziološog aparata za opću anesteziju s monitorom – SNS COMPANY, CE0473, van Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166 (ustupljeni prostor Benjamina i Jasmine Bejtović).

5. Privremeno će se zabraniti obavljanje obavljanje zdravstvene djelatnosti bez licence Kadić Nermini.

6. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti kako slijedi:

– obezbijediti potvrdu o tehničkoj ispravnosti aparata defibrilatora;

– fizički odvojiti prostor za pregled pacijenata u predmetnoj ordinaciji;

– propisno voditi medicinsku dokumentaciju i to protokola pacijenata i anesteziološkog lista u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl.novine FBiH”, broj 37/12), navodi se, između ostalo.

Privatna stomatološka ordinacija “Bejtović” U trećem dijelu inspekcijskog izvještaja opisan je inspekcijski nadzor u privatna stomatološkoj ordinaciji “Bejtović”, ulica Branislava Nušića broj 166.

– Na osnovu izvršenih inspekcijskih nadzora i utvrđenog činjeničnog stanja u Privatnoj oftalmološkoj ordinaciji “dr Halimić” i Privatnoj ordinaciji za anesteziju i terapiju boli, Prim. dr Suad Rožajac, izvršen je zdravstveno – inspekcijski nadzor i u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Bejtović”, u ulici Branislava Nušića broj 166, dana 15.11.2021. godine.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja zdravstvena inspekcija će djelovati uprvanom mjerom – donošenje rješenja kako slijedi:

1. Zabranit će se organiziranje i ugovaranje zdravstvenih usluga sa pravnim ili fizičkim licima koji ne ispunjavaju uvjete previđene zakonom za obavljanje zdravstvenih djelatnosti i koja nemaju odobrenje nadležnog ministarstva zdravstva, a u skladu sa čl. 55. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), kao i čl. 5. i 57. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“Sl. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15).

2. Naredit će se izmještanje anesteziološke opreme za opću anesteziju i to anesteziološkog aparata, termokauter-bipolar i monopolar, sauger-aspiratora, iz Privatne ordinacije za anesteziju i terapiju bola, Prim. dr Suad Rožajac, u ulici Branislava Nušića broj 166, odnosno uustupljenog prostora, vlasnika Benjamina i Jasmine Bejtović.

3. Zabranit će se isticanje naziva “POLIKLINIKA” iznad ulaznih vrata u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Bejtović”. 4. Naredit će se i otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti kako slijedi:

– obezbjeđivanje ugovora o servisiranju stomatološke opreme u skladu sa čl. 8. Pravilnika o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (“Sl. novine FBiH”, broj 104/13, 16/14 i 66/15);

– propisno voditi medicinsku dokumentaciju i to protokol pacijenata (pruženih stomatoloških usluga) u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl.novine FBiH”, broj 37/12), navodi se, između ostalog.

Također, istaknuto je da je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo aktom broj 10-33-36429-2/21 od 09.11.2021. godine zatražilo je “pojačan zdravstveno-inspekcijski nadzor u svim privatnim praksama i poliklinikama na području Kantona Sarajevo u kojima se provode hirurški zahvati i druge intervencije u anesteziji.”

Podijeli