Početna Najnovije Novosti Društvo

IDDEEA uprkos upozorenju posao sklopila u četiri oka

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), pravdajući to hitnošću, bez tendera, produžila je ugovor za nabavku obrazaca za vozačke dozvole sa banjalučkom firmom “Milbauer” vrijedan 800.000 KM i pored činjenice da je još u oktobru prošle godine bila upozorena da se desetogodišnji ugovor bliži kraju.

IDDEEA je na istek desetogodišnjeg ugovora upozorila francuska kompanija “Thales DIS France SAS”, a iz dopisa, koji je u posjedu “Nezavisnih novina”, vidljivo je da se ova kompanija interesovala za posao nabavke obrazaca za vozačke dozvole i lične karte.  Uprkos tome, IDDEEA nije odgovorila na ovaj dopis, a posao nabavke knjižica za vozačke dozvole bez objave tendera i putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja ponovo je dala banjalučkoj kompaniji “Milbauer”, a sve to je pravdala hitnošću.

“Nema govora o hitnosti. Ugovor traje već deset godina i zna se da ističe, a pitanje je zbog čega u toku pregovaračkog postupka nisu pozvane i firme koje su izrazile interes. O svemu tome IDDEEA je bila obaviještena, ali se oglušila na sve”, ispričali su izvori “Nezavisnih novina”.

Inače, francuska kompanija “Thales DIS France SAS” je u oktobru 2021. godine pisala IDDEEA i od nje tražila obavijest o predstojećem postupku javne nabavke ličnih karata i vozačkih dozvola te rokovima za sprovođenje ove javne nabavke. Kada od njih nije dobila nikakav odgovor, pisala je i nadležnima u Savjetu ministara BiH.

“Dopisi su usmjereni na izražavanje namjere ‘Thalesa’ da učestvuje u tenderu za nabavku ličnih karata i vozačkih dozvola, u bilo kojoj vrsti postupka koji ugovorni organ primijeni za nabavku ovih dokumenata, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim relevantim propisima u Bosni i Hercegovini. Podnosilac dopisa moli IDDEEA da obavijesti ‘Thales’ o predstojećoj javnoj nabavci ličnih karata i vozačkih dozvola, kao i rokovima za sprovođenje ove javne nabavke”, navodi se u jednom od dopisa kompanije “Thales”, koji je u posjedu “Nezavisnih novina”.

Uprkos svemu ovome, IDDEEA je, i to na kraju godine, tačnije 29. decembra, odlučila da desetogodišnji ugovor koji ističe u julu 2022. godine na godinu dana produži sa banjalučkom kompanijom “Milbauer”, i to u četiri oka, odnosno kroz pregovarački potupak ne pozivajući nikoga drugoga i pored toga što su izrazili interes za tu nabavku.

U vezi sa ovom javnom nabavkom, IDDEEA smo poslali pitanja u srijedu, međutim do danas nismo dobili nikakav odgovor. Takođe, s obzirom na to da IDDEEA za svoj rad odgovora Ministarstvu civilnih poslova BiH, ni u ovom ministarstvu nam nisu odgovorili na postavljena pitanja.

“Ključno u svemu je da li je ‘Thales’ eventualno mogao ponuditi nižu cijenu od ‘Milbauera’ i zbog čega je IDDEEA odlučila da sve dogovori u četiri oka i zbog čega nije reagovalo Ministarstvo civilnih poslova”, ispričali su naši izvori.

U IDDEEA u obavještenju o dodjeli ugovora ovu javnu nabavku pokušali su opravdati hitnošću, istovremeno naglašavajući da su pozvali samo jednog ponuđača iz razloga što bi “promjena dobavljača mogla dovesti do toga da se nabave obrasci koji imaju drugačije tehničke karakteristike”.

Podijeli