Početna Najnovije Novosti Društvo

Grantove dijele “na pamet” i nemaju veze sa turizmom

Ministarstvo trgovine i turizma turističke grantove dijeli bez koordinacije sa institucijama u sistemu, a većina projekata teško se može dovesti u vezu sa promocijom turizma, navodi se u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora.

U periodu 2018-2022. godina podneseno je više od 1.500 zahtjeva prema Ministarstvu trgovine i turizma (MTT) za dodjelu turističkih grantova, od kojih je odobreno oko polovine u vrijednosti nešto manje od 6,5 miliona KM.

Pregledom dodijeljenih turističkih grantova revizija je utvrdila da se oko dvije trećine odobrenih projekata ne može dovesti u direktnu vezu sa unapređenjem i promocijom turizma.

“Odobrena sredstva predstavljaju tek nešto manji iznos od prikupljene boravišne takse u istom periodu i bilo je očekivano da se njihovim korišćenjem postignu efekti na rast turističkih pokazatelja u RS. Međutim, MTT nije mjerilo efekte dodijeljenih grantova i ostaje nepoznato koliki je njihov doprinos rastu turističkog prometa.

Ministarstvo prilikom dodjele turističkih grantova nije imalo komunikaciju sa turističkim organizacijama i nije se konsultovala sa njima u smilu određivanja prioriteta u koje bi se navedena sredstva usmjerila kako bi se postigli što bolji rezultati”, navodi se, između ostalog, u “Izvještaju revizije učinka o upravljanju turističkim organizacijama”.

Pozitivni efekti dodjele turističkih vačera

Revizori s druge strane navode da je projekat dodjele turističkih vaučera doprinio rastu turističkog prometa na mjerljiv način.

Tokom dva ciklusa trajanja projekta, odnosno od 15. juna 2020. do 30. juna 2021. godine i od 1. jula 2022. do 30 oktobra 2022. godine, građanima Republike Srpske izdato je ukupno 65.857 turističkih vaučera.

“MTT nije mjerilo efekte iskorišćenih turističkih vaučera u prvom ciklusu dodjele vaučera, zbog čega je teško izdvojiti uticaj ove aktivnosti na efekte turizmu 2021. godini. Za 2022. godinu postoje evidencije, koje govore u prilog da je rast raspoloživih turističkih parametara (broj dolazaka i noćenja, naplaćena boravišna taksa) bio pod uticajem vaučera za gotovo 20%”, stoji u analizi.

Krišćenjem turističkih vaučera u 2022. godini ostvareno je 18.508 dolazaka, odnosno 66.454 noćenja (prosječno 3,59 noći po dolasku). Kompenzacioni Fond Republike Srpske je na osnovu pojedinačnih rješenja o refundaciji sredstava izdatih od MTT, odobrio za ovu aktivnost 1,84 miliona KM, omogućivši subjektima za pružanje usluga smještaja taj način promet od oko 6,5 miliona KM za 4 mjeseca trajanja projekta.

Pored toga, na osnovu broja ostvarenih noćenja, uplaćena je boravišna taksa Turističkoj organizaciji RS i lokalnim organizacijama u iznosu od 138.890 KM, što je 25% od ukupnog rasta boravišne takse u odnosu na isti vremenski period prethodne godine.

Podijeli