Početna Najnovije Novosti Društvo

Grad Laktaši plaća dug star gotovo 30 godina

Grad Laktaši dao je posao nabavke goriva vrijedan 638.644 KM „Nestro Petrolu“ kako bi, po pravosnažnoj presudi, vratili dug iz 1997. godine propaloj firmi Vukašina Vojinovića.

Na tender su pristigle tri ponude i to od „Super Petrola“ iz Banjaluke i „Leburić –komerca“ iz Prnjavora, ali je, kako je pojašnjeno u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nakon e-aukcije ponuda „Nestro Petrola“ bila najniža.

Naime, prije e-aukcije „Nestro“ je imao najskuplju ponudu koja je bez PDV-a iznosila 596.264 KM, odmah potom je slijedila ponuda „Super Petrola“ koja je prije aukcije bila 595.476 KM, a najjeftiniju ponudu je dao „Leburić-komerc“, odnosno 583.800 maraka bez obračunatog PDV-a.

Međutim, na aukciji je „Nestro“ ponudio cijenu od 545.850 KMbez PDV-a, koja je bila najniža i na osnovu koje je upravo njihova ponuda i izabrana.

Kako je nastao dug u gorivu

Okružni privredni sud Banjaluka donio je rješenje o izvršenju na osnovu kojeg su Laktaši dužni da Zemljoradničkoj zadruzi „Milka“ u stečaju vrate gotovo 300.000 litara dizela.

Prema presudi Vrhovnog suda RS, još krajem jula 1997. godine je potpisan protokol između tadašnjih predsjednika Izvršnog odbora opštine Laktaši Nikole Ćejića i predsjednika Vlade RS Gojka Kličkovića kojim je, između ostalog, dogovoreno da će Vlada obezbijediti 200 tona nafte kao pomoć za rekonstrukciju putne mreže u Laktašima i 200 tona nafte po regresnoj cijeni za potrebe sjetve i izgradnju putne mreže.

Neposredno nakon potpisivanja protokola došlo je do dogovora između Ćejića i Vojinovića da Vojinovićeva zadruga obezbijedi gorivo za rekonstrukciju putne mreže u Laktašima, a da se opština Laktaši obaveže da vrati gorivo kada joj Vlada RS isporuči.

Zadruga je nakon toga isporučila gorivo „Niskogradnji Laktaši“ u vlasništvu LJubomira Ćubića koja je izvršila rekonstrukciju putne mreže, te krajem oktobra 1997. godine ispostavila obračun iz kojeg je vidljivo da je utrošeno 291.900 litara dizela.

Međutim, prema podacima iz ove presude, opština nije isporučila gorivo zadruzi, te je zbog toga Vrhovni sud donio presudu prema kojoj su Laktaši, dvije i po decenije kasnije, dužni da ZZ „Milka“ vrate gorivo.

Na koncu Okružni privredni sud Banjaluka donosi rješenje o izvršenju kojim obavezuje opštinu da hitno vrati navedeni poslijeratni dug u gorivu.

Zbog toga je Grad Laktaši pokrenuo hitnu nabavku 300.000 litara goriva.

Podijeli