Početna Najnovije Novosti Društvo

FZO nabavlja sedam lijekova za rijetke bolesti

Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske pokrenuo je postupak javne nabavke lijekova za rijetke bolesti.

Time će za oboljele od rijetkih oboljenja u Srpskoj biti obezbjeđeni pojedini najnoviji u svijetu dostupni lijekovi, saopšteno je iz FZO.

Podsjećaju da je nakon inicijative srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da se oboljelima od rijetkih bolesti u Srpskoj obezbijede lijekovi, po hitnoj proceduri Narodna skupština RS usvojila dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, čime je Fondu omogućeno da nabavlja u okviru posebnog programa i lijekove za rijetke bolesti.

“Dakle, zahvaljujući odgovornoj i brzoj reakciji svih nadležnih republičkih institucija obezbjeđeni su uslovi za raspisivanje javne nabavke za ove lijekove. Fond je javnu nabavku raspisao na osnovu potreba (koji lijekovi za koja oboljenja su potrebni i u kojim količinama) koje nam je dostavio Univerzitetski klinički centar RS, a nakon inicijative Komisije za rijetke bolesti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. U skladu sa tim, u otvorenom postupku za ovu godinu nabavlja se sedam lijekova za rijetka oboljenja, kao što su cistična fibroza, Pompeova bolest, mukopolisaharidoza tip 2 i 4, Gošeova bolest, kao i lijek za liječenje akutnih napada angioedema”, navode iz Fonda.

Ističu da je vrijednost nabavke 4,5 miliona KM bez PDV-a, a obavještenje o nabavci sa svim detaljima je dostupno i na internet stranici FZO RS.

Napominju da je FZO RS i do sada oboljelima od rijetkih bolesti finansirao neophodne lijekove, a ubuduće, nakon što se realizuje javna nabavka, trebalo bi da im budu dostupne u RS i najnovije terapije koje se koriste u svijetu.

“Budući da je u pitanju međunarodni javni tender, a da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ovakvi otvoreni postupci traju minimalno 40 dana, neophodno je strpljenje i razumijevanje jer okončanje kompletne procedure zavisiće od više faktora na koje FZO RS ne može da utiče. Pored duge procedure, okončanje javne nabavke zavisi i od zainteresovanosti proizvođača, odnosno distributera koji bi trebalo da u predviđenom roku prikupe potrebnu dokumentaciju da bi se tender realizovao u što kraćem roku i da bi se izbjegle eventualne žalbe”, stoji u saopštenju.

Naglašavaju da njihova opreznost proizilazi iz činjenice da Zakon o javnim nabavkama BiH jednako tretira nabavku lijekova kao i bilo koje druge robe, te su zbog komplikovanih i dugih procedura nerijetko potrebni mjeseci da bi se nabavka lijekova realizovala.

“Upravo iz tog razloga, FZO RS je u više navrata inicirao izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH, kako bi se pojednostavile procedure kada su u pitanju lijekovi i medicinska sredstva, a u cilju da u što kraćem roku budu dostupni pacijentima. Pomenuta nabavka lijekova potvrda je opredijeljenosti institucija Srpske da u saradnji sa Savezom za rijetke bolesti, kao i drugim udruženjima pacijenata, nastavimo da poboljšavamo kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite kako ove osjetljive kategorije osiguranika, tako i svih građana Srpske”, dodaju iz FZO.

Podsjećaju da se oboljelima od rijetkih bolesti u Srpskoj zdravstvena zaštita u potpunosti obezbjeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno oni su oslobođeni plaćanja participacije bez obzira na dijagnoze i godine života za sve ono što spada u prava iz zdravstvenog osiguranja.

Podijeli