Početna Najnovije Novosti Društvo

“Farmland Foods” iz Nove Topole ide u stečaj?

Okružni privredni sud u Banjaluci na prijedlog predlagača Darka Šandare pokrenuo je prethodni postupak za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad pravnim licem “Farmland Foods” iz Nove Topole kod Gradiške.

Sud je odredio privremenu mjeru kojom se zabranjuje stečajnom dužniku da bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika raspolaže sa pokretnom i nepokretnom imovinom i novčanim sredstvima.

“Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika se privremeno obustavljaju. Izlučna i razlučna prava povjerilac ne može ostvariti u prethodnom postupku”, navodi se u rješenju Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

Uz prijedlog, predlagač je dostavio Odluku o prestanku rada društva, Aktuelni izvod iz sudskog registra, Rješenje o registraciji, Potvrdu o stanju računa poslovnog subjekta, Bilans stanja i bilans uspjeha i dokaz o uplati takse.

“Cilj ovih mjera obezbjeđenja je da se obezbijedi imovina stečajnog dužnika tokom prethodnog stečajnom postupka, to jest do donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka ili odluke o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. Ove mjere su uslovnog karaktera, to jest vezane su za saglasnost privremenog stečajnog upravnika. Stečajni upravnik će dati saglasnost za radnje stečajnog dužnika kojima se obezbjeđuje proizvodnja i materijalna sredstva dužnika, o čemu će odlučivati u konkretnim slučajevima”, stoji u rješenju suda.

Podijeli