Početna Najnovije Novosti Društvo

Evo koje uslove moraju ispuniti višečlane porodice da dobiju 750 KM

Porodice sa četvoro i više djece u Republici Srpskoj primaće 750 KM mjesečno, ukoliko je jedan od roditelja nezaposlen i pod uslovom da najstarije dijete nije starije od 18 godina.

To su samo neki od uslova koji su definisani Odlukom o isplati finansijske pomoći za višečlane porodice, a koja je objavljena u Službenom glasniku RS.

Ovu pomoć obećala je Vlada RS kao dio mjera pronatalitetne politike pred sam početak predizborne kampanje, a poslednje informacije pokazuju da su pripremljeni uslovi koji trebaju da regulišu ovu oblast do kraja ove godine.

Roditelj može ostvariti ovu pomoć ako je nezaposlen, da ima četvoro ili više djece, od kojih je najstarije dijete u dobi do 18 godina života, da ima državljanstvo BiH/RS i da ima mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i na teritoriji Brčko Distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom RS na dan stupanja na snagu ove odluke.

Finansijska pomoć po ovoj odluci obezbjeđuje se u mjesečnom iznosu od 750 KM, a počinje sa septembrom 2022. godine.

Isplata ove finansijske podrške prestaje kad najmlađe dijete navrši 18 godina života, smrću korisnika, zasnivanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava na penziju, gubitkom državljanstva Republike Srpske i BiH I promjenom prebivališta izvan RS ili teritorije Brčko Distrikta BiH.

Roditelji mogu dobiti ovu vrstu podrške na dva načina. Prvi je ako se prijave na javni poziv, koji će pripremiti Ministarstvo porodice omladine RS, te nakon što se utvrdi da li ispunjavaju uslove. Drugi bi išao po automatizmu, ako je roditelj korisnik prava iz dječije zaštite.

U ovoj odluci je precizirano da se finansijska pomoć odnosi se na 2022. godinu, te da će prava iz ove oblasti biti predmet zakonske regulative čija primjena se očekuje stupanjem na snagu 1. januara 2023. godine kao trajna mjera pronatalitetne politike.

Prema ranijim najavama ovom mjerom bi trebalo biti obuhvaćeno 1.300 porodica.

Podijeli