Početna Najnovije Novosti Društvo

EU: BiH treba da radi na ispunjavanju ključnih prioriteta

Evropska komisija pozvala je danas na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, da BiH preduzme dalje korake na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta.

Na sastanku je istaknuta važnost daljih koraka na jačanju vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Komisija je pozdravila održavanje opštih izbora, brzo uspostavljanje izvršne i zakonodavne vlasti na zajedničkom i drugim nivoima vlasti, utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, te punu operativnost saradnje s Evropolom.

Vlasti u BiH su ohrabrene da obnove diskusiju o izbornoj i ustavnoj reformi, a očekuje se što skorija izrada i usvajanje Programa integrisanja BiH u EU, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije.

Delegacija BiH je istakla posvećenost BiH jačanju regionalne saradnje.

Komisija je pozdravila napredak u usaglašavanju sa spoljnom politikom EU i pozvala BiH da ratifikuje tri regionalna sporazuma o mobilnosti koja su zaključena u Berlinu i koji su korak ka zajedničkom regionalnom tržištu, kao važna priprema za učestvovanje u unutrašnjem tržištu EU.

Evropska komisija pozvala je na razvoj dalje saradnje sa agencijama EU kao što je Agencija EU za saradnju u oblasti krivičnog pravosuđa, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu i Agencijom EU za azil.

U saopštenju se navodi da je Evropska komisija izrazila žaljenje zbog nedostatka napretka u slobodi izražavanja i bezbjednosti novinara, te pozvala BiH da osigura poštovanje evropskih standarda u vezi sa slobodom udruživanja i okupljanja, prenosi Srna.

Istaknuto je da ekonomsko upravljanje i dalje trpi zbog neodgovarajuće saradnje entiteta i zajedničkog nivoa.

Komisija je pozvala BiH na provođenje poljoprivrednog popisa i priprema za popis stanovništva, te izrazila očekivanje da BiH ukine postojeće kao i da se suzdrži od uvođenja dodatnih zabrana u trgovini s EU, te da pojača napore i finalizuje pristupanje u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Naglašeno je da je od posebnog značaja za funkcionisanje jedinstvenog unutrašnjeg tržišta usvajanje jedinstvenog horizontalnog zakona o uslugama u skladu sa osnovnim principima Direktive o uslugama kao i uspostava zajedničkog regulatornog okvira za priznavanje stručnih kvalifikacija.

Vlasti u BiH su pozvane na uvođenje broja za hitne slučajeve 122, na usvajanje zakona o nadzoru nad tržištem, zakona o akreditaciji, zakon o kibernetičkoj bezbjednosti, zakona o elektronskoj identifikaciji, kao i uslugama povjerenja za elektronske transakcije.

Podijeli