Nakon dvije godine pandemije i nemogućnosti i zabrana njihovog organizovanja, škole i đaci u BiH konačno imaju slobodu izbora i organizacije đačkih putovanja.

Ipak, prema dostupnim informacijama, sve će se razlikovati od grada do grada, odnosno od škole do škole. I dok se tako učenici škola u Bihaću spremaju i raduju putovanjima i druženju sa vršnjacima, pojedine škole su i ove godine odustale od ekskurzija, a najčešći razlog je nedovoljan interes, te finansijska situacija i nemogućnost roditelja da ih plate.

– Organizacija i realizacija ekskurzija regulisana je pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja / logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi, koji je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo. U skladu s tim, prema članu 52, koji propisuje uslove za realizaciju, gdje je potrebno najmanje 60 posto od ukupnog broja učenika svih odjeljenja škole, i prema članu 42, koji se odnosi na rokove donošenja izvedbenih planova i programa, nalaže se da se isti plan mora donijeti najkasnije 90 dana prije početka realizacije. U skladu sa navedenim, učenici naše škole ove godine neće ići na ekskurziju – rekla je za Faktor Seada Velagić, direktorica Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo.

Oni, koji su se, pak, odlučili za ekskurzijeputovaće po BiH, a neki će otići i izvan granica zemlje.

– Maturanti Gimnazije Bihać u maju idu na ekskurziju u Tursku, tačnije Istanbul. Odustali smo od Španije, gdje smo tradicionalno išli na ekskurzije zbog testiranja i ostalih problema koji se mogu pojaviti prilikom putovanja – rekao je Jasmin Hodžić, direktor Gimnazije Bihać.

Iz sarajevske Gimnazije Obala Benjamina Hedžića istakli su da ove godine njihovi maturanti neće ići na ekskurziju.

– Prema pravilniku, ekskurziju smo mogli organizovati u BiH i to nije bilo interesantno našim učenicima. Samo 30 posto bilo je za organizovanje ekskurzije, tako da smo to obustavili. Ove godine tako ćemo imati samo matursku proslavu, a već naredni maturanti u septembru bi trebali putovati na ekskurziju. Sigurno je na interes uticao i novac jer roditelji sada imaju velike troškove oko mature, a mnogi odmah polažu i vozačke ispite – kaže za Faktor Hedžić.