Početna Najnovije Novosti Društvo

Djecu od malih nogu treba učiti o njihovim pravima

“Inkluzija za svako dijete” slogan je ovogodišnjeg Međunarodnog dana djeteta koji se obilježava 20. novembra, a prema riječima naših sagovornika akcenat se mora staviti na promociju i jačanje dječjih prava.

Naime, Međunarodni dan djeteta, koji je uspostavila Organizacija Ujedinjenih naroda (UN), obilježava se od 1989. godine u cijelom svijetu s ciljem boljeg razumijevanja, prihvatanja i dobrobiti sve djece.

Nevenko Vranješ, ombudsman za ljudska prava BiH, rekao je za “Nezavisne novine” da su prava djece u Bosni i Hercegovini prilično ugrožena.

“Prava djece su i te kako ugrožena, i to od strane roditelja. U brakorazvodnim parnicama i teško narušenim porodičnim odnosima dolazi do instrumentalizacije djece, odnosno borbe u vezi s tim ko će dobiti starateljstvo nad djetetom, te samim tim dijete postaje predmet tog spora”, rekao je Vranješ.

Prema njegovim riječima, institucije slušaju glas djece i maksimalno se trude.

“Djeca su upoznata sa svojim pravima, ona ih uče kroz obrazovni sistem, međutim to nije dovoljno. Imamo problem jer nastavnici u školama nisu dovoljno edukovani i sve se svodi na njihovo opšte znanje”, rekao je Vranješ, dodajući da je edukacija potrebna od malih nogu, odnosno da počinje od roditelja, a nastavlja se dalje kroz osnovne i srednje obrazovanje, pa i visoko obrazovanje.

“Nije sve ni do mjera države, najvažnija uloga je roditeljstvo, ali i porodica. To niko ne može da nadomjesti, pa čak ni jedna institucija”, rekao je Vranješ.

Kako ističe, glavni oslonac je porodica, a kada je u pitanju disfunkcionalna porodica to se gubi, te tek onda dolaze institucije gdje je potrebno ojačati institucionalne kapacitete po pitanju smještaja, edukacije i svega ostalog.

Kako je za “Nezavisne novine” kazala Gordana Rajić, ombudsman za djecu RS, sva prava djece su podjednako važna.

“Na ovaj dan imamo priliku da ukažemo na probleme i izazove sa kojima se djeca i mladi sreću na svom putu odrastanja, ali i da kroz dijaloge i akcije damo svoj doprinos promociji unapređenja prava i položaja djece. Iako su sva prava podjednako važna, posebno bih izdvojila pravo na mišljenje djeteta i njegovu participaciju, odnosno učešće u donošenju odluka koje ga se tiču, jer iako je i zakonska obaveza organa da kada odlučuju o nekom pravu djeteta u obzir uzmu i djetetovo mišljenje u skladu sa njegovim uzrastom i zrelošću – ovo u praksi najčešće izostaje”, kazala je Rajićeva.

Kako ističe, kada govorimo o povredi prava djece, do sada zaprimljene žalbe u Instituciji ombudsmana za djecu nažalost ukazuju da je nasilje nad djecom najzastupljenije, posebno vršnjačko nasilje.

“Iako je posljednjih godina dosta rađeno na unapređenju zakonskog okvira kada je u pitanju ova oblast, i dalje ostaju problemi u pogledu prepoznavanja pa samim tim prijavljivanja samog nasilja, a u određenim slučajevima izostaje i adekvatna stručna pomoć i podrška kako žrtvi, tako i samom počiniocu”, kazala je Rajićeva, dodajući da je upravo iz tog razloga neophodno sprovoditi stalne i kontinuirane edukacije kako djece, tako i stručnih lica u cilju prevencije nasilja, ali i blagovremene i adekvatne reakcije na samo nasilje.

VSTS predstavio publikaciju za djecu

VSTS BiH je u maju ove godine u sedam srednjoškolskih centara u BiH predstavio ilustrovanu publikaciju “Moj vodič kroz krivični postupak”.

“Riječ je o vodiču namijenjenom djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela, uzrasta od 12 do 18 godina, kao i njihovim roditeljima/starateljima, sa ciljem upoznavanja ove ranjive grupe sa njihovim pravima tokom pokretanja i trajanja krivičnog postupka”, navode iz VSTS-a.

Publikacija ove vrste prvi put je printana i na Brajevom pismu te uvećanom fontu kako bi se ova tematika približila i slijepoj i slabovidnoj djeci i omladini u BiH.

Podijeli