Početna Najnovije Novosti Društvo

DETALJI OPTUŽNICE ZA “DOBROVOLJAČKU” Ganić naredio napad, mučenje snimali kamerama

Ejup Ganić podstrekivao je i naredio tadašnjim rukovodiocima Teritorijalne odbrane RBiH da ignorišu ranije dogovor i da napadnu kolonu JNA koja se mirno povlačila iz Sarajeva.

Navodi se ovo u optužnici Tužilaštva BiH koju su podigli protiv deset osoba zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Osim Ganića, optužnica je podignuta i protiv Zaima Backovića, Hamida Bahta, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušine, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žiška.

U optužnici je navedeno da je zločin počinjen za vrijeme međunarodnog oružanog sukoba između dijelova bivše JNA i TO RBIH, a koji je trajao na području Sarajeva.

Dalje se navodi da se Ganić u više navrata protivio dogovoru o mirnoj evakuaciji kolone JNA, da bi koristiće svoj autoritet kao član Predsjedništva BiH podstrekao Zaima Backovića, koji je bio člana Operativnog centra Štaba TO RBiH, da naredi svojim, pripadnicima da presjeku i napadnu kolonu JNA.

– Pripadnici TO su po naređenju Backovića napali kolonu JNA, te su pucajući na sanitetska i druga vozila ubili i ranili više osoba. Osim toga veći broj pripadnika JNA je zarobljen – navodi se u optužnici.

Pripadnici TO su razoružali zarobljene članove JNA, te ih psihički i fizički zlostavljali.

– Udarali su ih kundacima puške, šakama, nogama kao i opasačem zamotanim oko ruke. Udarali su ih po cijelom tijelu, a naročito u predjelu glave, leđa i bubrega, a neki su gubili i svijest od batina. Zadobili su vidne povrede, izbijeni su im zubi, mnogi su imali podlive i posjekotine. Osim toga, ponižavali su ih i tjerali ih da se skidaju u donji veš – piše u optužnici.

Zarobljeni su tada odvedeni u zgradu FIS, gdje su psihički i fizički mučeni od pripadnika TO BiH, MUP RBiH, Biroa za istraživanje ratnih zločina i stražara.

U optužnici se dalje navodi da je Backović bio upoznat sa dogovoromo mirnoj evakuaciji, a kojem su prisustvovali i pripadnici UNPROFOR i Evropske zajednice, on je iskoristio činjenicu da su pripadnici JNA povjerovali garancijama koje su dobili, i svojim potčinjenim pripadnicima TO naredio je napad na kolonu.

Optuženi Mahir Žiško koji je bio načelnik Biroa za istraživanje ratnih zločina je u zgradi FIS ispitivao i zlostavljao zarobljene.

– Jednog pukovnika su bez prestanka ispitivali dva dana prilikom čega su mu stalno ispred očiju držali reflektor sa jako upaljenim svjetlom, a pri tome su ga udarali snažno po cijelom tijelu i natjerali da ga daje lažnu izjavu. Mučenje su snimali kamerama, a oštećeni je zbog toga izgubio vid – piše između ostalog u optužnici.

Hasan Efendić koji je bio komandat Republičkog štaba TO RBiH, je prisustvovao ispitivanju jednog pukovnika, kojeg je vrijeđao i ponašao se drsko.

– On mu je govorio „Gdje si četniče, p…. ti materina, j… ti četničku majku, sad si u našim rukama i nema ti više spasa, jesi li donio moj dosije, svi ste vi stoka i životinje, prešli ste na četničku stanu, j…vam agresorsku majku – piše u optužnici i dodaje se da je na ovaj način svoje potčinjenje ohrabljivao da čine zločine.

Podijeli