Definisani detalјi za estradne radnike i umjetnike u Republici Srpskoj

Ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić razgovarala je danas u svom kabinetu sa predsjednikom Udruženja estardnih radnika i estaradnih umjetnika Republike Srpske „Estrada Republike Srpske“ Miroslavom Janjaninom o izazovima sa kojima se suočavaju u svome radu u toku pandemije virusa korona,  o planu i programu  rada udruženja u toku 2022. godine, te o dugoročnoj saradnji sa Ministarstvom.

Na sastanku je dogovoreno da će Udruženje estardnih radnika i estaradnih umjetnika Republike Srpske „Estrada Republike Srpske“, koje je osnovano u skladu sa Zakonom o estradnoj djelatnosti Republike Srpske, kao nosilac javnih ovlaštenja u oblasti estradne djelatnosti, a koje je dobilo i status  reprezentativnog strukovnog udruženja u kulturi, izvršiti konsultacije sa svojim članovima i estradnim radnicima i umjetnicima, te da će na osnovu pozitivne prakse u regionu i svijetu pripremiti ideje i prijedloge  značajne za donošenje novog zakona.

„Nakon širokih konsultacija i prikuplјanja prijedloga Udruženje estaradnih radnika i estaradnih umjetnika „Estrada Republike Srpske“ predložiće Ministarstvu prosvjete i kulture svoje predstavnike u interresornoj radnoj grupi koja će pripremiti novi Zakon o estradnoj djelatnosti, a na osnovu kojeg će se pobolјšati status estradnih radnika i umjetnika i preciznije definisati položaj ovog udruženja koje je nosilac javnih ovlaštenja u oblasti estradne djelatnosti“, rekla je ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić.

Podijeli
Početna Najnovije Novosti Društvo