Početna Najnovije Novosti Društvo

Da li ste znali da spermatozoidi „pamte“ događaje iz života muškarca, to može uticati na potomstvo

Studije na sisarima su pokazale da se „sjećanja“ na različite uticaje okoline – kao što su ishrana, težina i stres – mogu prenijeti sa očeva na potomstvo, uprkos tome što ovi efekti nisu kodirani u DNK sekvencama koje nose spermatozoidi.

Zahvaljujući studiji iz 2021. godine, imamo objašnjenje kako je „pamćenje spermatozoida” moguće, a proces ima veze sa epigenetikom.

Molekuli koji se vezuju za DNK mogu da jeluju kao prekidači koji kontrolišu koji se dijelovi DNK koriste – ali do 2021. nismo znali koji od ovih molekula može da nosi materijal koji je zabilježio životna iskustva oca, i da li je ugrađen u embrion preko takvog spermatozoida.

„Veliki napredak u novoj studiji je to što je identifikovala način na koji se informacije prenose, a koje nisu zasnovana na DNK. To su posebni mehanizmi pomoću kojih spermatozoidi pamte nešto iz očevog okruženja (na primjer ishranu) i prenose te informacije embrionu”, rekla je epigenetičarka sa Univerziteta Mekgil Sara Kimins 2021. godine.

Koristeći miševe, epigenetičarka Arijana Lismer i njene kolege uspjele su da pokažu da se efekti ishrane muškarca sa nedostatkom folata (folna kiselina poznata i kao vitamin B9) mogu prenijeti promjenom molekula histona u spermi.

Jednostavno rečeno, histoni su zaista osnovni proteini oko kojih DNK „vijuga” za skladištenje bez zapetljavanja.

Podijeli