Početna Najnovije Novosti Društvo

Cilj Zakona o poljoprivrednom zemljištu – očuvanje zemljišnog fonda

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu uvodi se mogućnost zamjene poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike za poljoprivredno zemljište jedinica lokalne samouprave, s ciljem očuvanja zemljišnog fonda za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

– Postupkom zamjene stvorila bi se mogućnost da jedinice lokalne samouprave ustupe Republici poljoprivredno zemljište u zamjenu za zemljište koje će biti prenamijenjeno u građevinsko – ističe se u obrazloženju Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji bi sutra trebalo da razmatra Narodna skupština Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su potrebi usklađivanja odredaba sa propisima iz oblasti legalizacije objekata i koncesija.

– Izmjenom Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata inicirane su izmjene i ovog zakona koje se odnose na obavezu plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta kada prethodno nije sproveden taj postupak, na način da se oslobađanje od plaćanja naknade za promjenu namjene usklađuje sa Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata – piše u obrazloženju.

Prijedlogom zakona produžava se rok na koji se koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike može dati domaćem i stranom pravnom licu, sa dosadašnjih 30 na 50 godina, što može stvoriti pretpostavke za privlačenje većih investicija u poljoprivredno zemljište.

Početak posebnih sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je u 12.00 časova.

Podijeli