Carinske malverzacije: Ajdin Varmaz umjesto na optuženičkoj klupi, završio na funkciji šefa CI Prijedor

Aktuelni šef Carinske ispostave Prijedor Ajdin Varmaz do grla je umiješan u sumnjive i nezakonite radnje u vezi sa uvozom i carinjenjem polovnih i oštećenih automobila, a umjesto da odgovara za brojne malverzacije, nagrađen je šefovskom funkcijom.

Prema informacijama portala Insajder.in, Varmaz u svemu što radi ima podršku šefa Odsjeka za carine Regionalnog centra UIO Banjaluka Bege Dudakovića, sinovca generala Armije BiH Atifa Dudakovića kome se sudi za ratne zločine, a ranije je njegove sumnjive poslove “pokrivao” Dudakovićev prethodnik na toj funkciji Hasan Kahrić, ratni komandant MUP-a Unsko-sanskog kantona za koga su mediji ranije objavili da je nosilac “Zlatnog ljiljana”.

Pored funkcije šefa CI Prijedor, Varmaz je i predsjednik Medžlisa Islamske zajednice u ovom gradu, a donedavno je bio i član Upravnog odbora prijedorskog Pozorišta. Sve te funkcije duguje SDA, iako formalno-pravno nije član te stranke zato što mu to ne dozvoljava status državnog službenika u UIO i tu se otprilike i završava priča o poštovanju zakona od strane Varmaza. Zakon o UIO kaže da državni službenik ne može obavljati druge poslove osim onih u UIO ili onih koje mu dozvoli direktor, a koji su vezani sa stručni rad službenika, ali to se očigledno ne odnosi na Varmaza.

On je ujedno i najbolji primjer koliko ima istine u tvrdnjama o ugroženim pravima Bošnjaka u Prijedoru, nemogućem suživotu i pitanju opstanka na područjma pod vladavinom srpskih stranaka, jer je situacija potpuno drugačija. Kako saznaje naš portal, Varmaz je porijeklom iz prigradskog prijedoskog naselja Ćele, a “karijeru” je započeo još dok nije imao čestito završenu srednju školu da bi kasnije zahvaljujući radnom mjestu u UIO, a prije svega SDA završio Fakultet za kriminalistiku u Sarajevu koji je završio i njegov sadašnji pretpostavljeni Bego Dudaković.

U zakonu stoji da bliži članovi porodice službenika UIO ne mogu obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa, a brat Ajdina Varmaza, Alen Varmaz je odgovorno lice i vlasnik firme ETQAN d.o.o. kao i firme GREEN WAY-Zeleni put iz Sanskog Mosta. Pomenuta preduzeća izvoze robu na područje Bliskog istoka, a izvoz se radi preko CI Prijedor. Inače Anel Varmaz je i bivši zaposlenik diplomatskih predstavništva BiH u Saudijskoj Arabiji gdje je ostvario određene kontakte sa selafijskom pokretima, zbog čega ga agencije za provođenje zakona u BiH vode kao bezbjedonosno interesantnu osobu sa kontaktima u Sarajevu i Zenici.

U nizu sumnjivih i kriminalnih radnji u režiji braće Varmaz je i falsifikovanje isprava prilikom uvoza putničkih motornih vozila (PMV) u BiH. Naime, kada se u carinsko područje BiH uvozi havarisano PMV od strane Centra za homologaciju se daje rok i precizira vrijeme do koga mora da se izvrši popravka vozila, nakon čega se ono dovozi na konačno carinjenje i plaćanje svih zakonom predviđenih dadžbina. U carinskoj proceduri taj postupak se zove obrada pod carinskim nadzorom ili postupak IM I.

Prema potvrđenim saznanjima našeg portala i dokumentaciji koja je u našem posjedu, Alen Varmaz je preko “fantomske firme” Color-mobil i špeditera “Polis” prilikom uvoznog carinjenja PMV po postupku obrade pod carinskim nadzorom priložio Izjavu da će u razumnom roku tj., u roku od tri mjeseca izvršiti popravku, okončati postupak pod carinskim nadzorom i ocariniti robu u nadležnoj ispostavi. Ta izjava je data 12. februara 2018. godine, a rok razduženja je 13. maj 2018. godine. Međutim, tadašnji šef CI Prijedor Nikica Gligorić prilikom kontrole uočio je da su u 2020. godini još uvijek bile nerazdužene određene carinske deklaracije u postupku obrade pod carinskom kontrolom, tj. da za slupana auta koja su uvezena još 2018. godine nisu okončani postupci carinjena i da carinske deklaracije stoje kao nerazdužene.

Nakon tog otkrića, Gligorić je dao nalog da se provjere svi uvozi po proceduri IM I unazad dvije godine i izdvojio je na svom stolu dio sumnjive dokumentacije. Ono što se dalje dešavalo najbolje pokazuje do koje mjere ide drskost službenika UIO involviranih u sve te radnje. Naime, po saznanju da će se vršiti kontrola, oni su preko vikenda uzeli dokumentaciju sa njegovog stola ili preciznije izvadili su stare Izjave i zamijenili ih falsifikovanim u kojima su izvršili prepravku roka za produžetak popravke vozila, čime su nastojali izbjeći svoju odgovornost u postupanju.

Gligorić je po dolasku na posao uočio da je neko preturao po dokumentaciji na njegovom stolu, uočio da su rasheftane i ponovo spajane JSI (jedinstvene carinske isprave ili carinske deklaracije) i da su Izjave zamijenjene. U novoj priloženoj Izjavi koja je identična kao stara promijenjen je samo datum završetka popravke automobila i umjesto 12. maja 2018. godine naveden je 13. februar 2020. godine.

Pored navedenog, uočeno je da prilikom konačnog carinjenja nisu prilagani računi od preduzeća ili zanatskih radnji koji bi pokazali stvarne troškove popravke vozila, a samim tim i utvrđivanje stvarne cijene vozila, nego su u deklaraciju priloženi samo predračuni preduzeća AUTOMAX Prijedor i nalaz vještaka u kojima se navodi da “misle da su to troškovi koji opravdavaju popravku navedenih vozila”. Takođe, postupajući inspektor je bio dužan da u polju D/J na JSI upiše i da rok za završetak popravke nije ispoštovan što nije urađeno.

Dalje, kada je ustanovljeno da je dokumentacija mijenjana, pregledač Svetozar Šunjka (njegov rođeni brat takođe ima preduzeće koje se bavi spoljnotrgovinskih poslovanjem i to radi na CI Prijedor), kao i špediter preduzeća Polis d.o.o. Slavko Puzigaća su priznali da su učestvovali u tim radnjama. Njih dvojica su dali izjave i priznali da su priložili falsifikovane izjave ovjerene od strane ovlaštenog predstavnika preduzeća Color-mobil Duška Stojnića (koji je odgovorno lice i preduzeća AUTOMAX Prijedor). Takođe, Svetozar Šunjka priznao je da je on izvršio zamjenu dokumentacije, a šokantna je njegova izjava da je “to uobičajeni način za produženje roka”.

Nakon pokretanja interne kontrole, uočeno je da se radi o preko 40 vozila koje su na taj način ocarinjena u CI Prijedor i da su skoro uvijek bili isti akteri – inspektor Ajdin Varmaz, pregledač Svetozar Šunjka i špediter Polis d.o.o., a kao uvoznik se uvijek pojavljivalo preduzeće Color-mobil.

Po dobijanju svih podataka, Odsjek za carine informisan je da se radi o disciplinskom prekršaju i mogućem krivičnom djelu uz dostavljanje svih priloga koji su skupljeni prilikom provjera. U skladu sa tim, šef Odsjeka za carine Regionalnog centra Banjaluka Bego Dudaković i kolega Ajdina Varmaza sa sarajevskog Fakulteta za kriminalistiku nalaže kontrolu preduzeće Color-mobile Prijedor. Međutim, Dudaković nalogom za kontrolu od 18. avgusta 2020. godine dostavlja samo Informaciju od strane CI Prijedor, ali ne i do tada prikupljena priznanja, izjave, kopiju cijele dokumentacije i dr.

U konačnici je zaključeno da postoje SAMO nepravilnosti u radu u vezi propuštenih rokova i konstatuju da nema štete po Budžet BiH i da će za propušanje rokova prekršajno biti sankcionisan uvoznik. SIPA-i koja se bila uključila u provjere, poslata je informacija da se radi samo o manjim nepravilnostima u radu i da su službenici Svetozar Šunjka i Ajdin Varmaz disciplinski povrijedili službenu dužnost i kažnjeni su smanjenjem jednomjesečne plate za 20 odsto, da bi drugostepena komisija uvažila Varmazovu žalbu i on je prošao bez ikakve kazne. Naprotiv, kasnije je nagrađen imenovanjem za šefa CI Prijedor na kojem se trenutno nalazi.

U suštini, epilog cijele priče je da niko od nadležnih sa akcentom na Dudakovića nije želio ni htio da pogleda sljedeće:

– Da su izjave o roku za popravku falsifikovane

– Da su špediter Puzigaća i carinski pregledač Šunjka priznali krivicu

– Da dokumentacija i postupanje po navedenoj proceduri nije ispoštovano

– Da preduzeće koje je uvoznik (Color mobil) nije dostupno na adresi što je utvrđeno od strane kontrolnih organa, a odgovorno lice ne nalazi se u BiH. Kako je onda isto moglo potpisivati i obavljati sve poslove u vezi uvoza i dalje prodaje?

– Da su fakture po kojima su carinjena vozila lažne

– Da nema računa za popravku nego samo mišljenje vještaka koje košta 50 KM

– Da niko nije provjerio ko je krajnji kupac predmetnih vozila i po kojoj cijeni su ista prodana na tržištu BiH

Pored toga, pitanja na koja nadležni nisu tražili odgovoru su i kako se može govoriti da nema štete po Budžet BiH, a nisu provjerene ulazne fakture i njihova vrijednost, te je upitno porijeklo EU 1 obrasca, vrijednost vozila nokon popravke kao i njegova krajnja vrijednost

–  Da li su provjereni i drugi uvozi za preduzeće Color-mobile, gdje je roba završila i ko je krajnji korisnik

– Da li to dalje predstavlja izbjegavanje evidencije krajnje potrošnje tj. izbjegavanje plaćanja PDV što takođe niko nije uzeo u obzir

– Da li se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi koja ima i podršku Bege Dudakovića

– Da li se zna da je samo jednom prilikom uvoza kontejnerske pošiljke za preduzeće Color-mobile iz USA pronađena veća količina neprijavljene tehničke robe i da je ista oduzeta, dok se za sve ostale uvoze gubi svaki trag

Umjesto odgovora na sva ova pitanja, epilog je Ajdin Varmaz na čelu CI Prijedor, Dudaković (Bego, ne Atif, ali važno je prezime) šeta po Banjaluci kao da ju je oslobodio, a sve to potvrđuje da je akcija “Pandora” bila jedna velika šarena laža.

Podijeli