Početna Najnovije Novosti Društvo

Carinjenje bez papira od 1. avgusta u BiH

Početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a (novog provoznog kompjuterskog sistema) definitivno počinje 1. avgusta ove godine.

Prema riječima načelnika Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ratka Kovačevića, to znači da tada konačno počinje primjena Zakona o carinskoj politici BiH, koji je usvojen još 2015. godine, ali njegovo provođenje je zahtijevalo da u BiH postoji sertifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanog digitalnog potpisa, kojim će se ovjeravati elektronski dokumenti.

“Kako UIO nije mogla više čekati da neko u BiH postane sertifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, Uprava je sama ušla u postupak dobijanja ovog statusa, a na putu da postanemo sertifikovano tijelo veliku pomoć UIO je dobila od Delegacije EU u BiH, koja je putem IPA fondova sve finansirala”, rekao je Kovačević za Fenu.

Podsjetio je da je UIO u maju 2021. godine postala setifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, čime je ispunjen uslov da buduće provozne carinske deklaracije budu digitalno ovjerene i potpisane i da imaju istu pravnu snagu kao i sadašnji klasični pečat i potpis. Zato je bilo planirano da početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a bude 1. juli 2021. godine, uz uslov da Parlament BiH usvoji novi Zakon o carinskim prekršajima BiH.

“Kako Parlament BiH nije usvojio Zakon o carinskim prekršajima BiH, Savjet ministara je tada donio novu odluku kojom je početak primjene NCTS-a u BiH bio pomjeren na 1. august 2021. godine. Nažalost, ni u tom periodu od mjesec dana Parlamentarna skupština BiH nije zasjedala i nije usvojila Zakon o carinskim prekršajima BiH “, naveo je Kovačević.

Nakon toga, kako je dodao, ova institucija više nije zasjedala, pa je Savjet ministara BiH morao donijeti novu odluku kojom se početak primjene NCTS-a pomjerio na 1. januar ove godine. Kako ni do tada Parlament BiH nije zajedao, Savjet ministara BiH je ponovo donio odluku kojom je početak primjene NCTS-a pomjeren na 1. april ove godine.

“U međuvremenu je Zakon o carinskim prekršajima usvojen samo u jednom domu u Parlamentu BiH, dok u drugom domu i dalje nije bio usvojen, što je Savjet ministara BiH natjeralo da ponovo donese novu odluku kojom se početak primjene NCTS-a u BiH pomjera na 1. avgust ove godine. S obzirom da je Zakon o carinskim prekršajima BiH konačno usvojen u Parlamentu BiH, početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH i NCTS-a (bezpapirnog provoza) definitivno počinje 1. avgusta ove godine”, naglasio je Kovačević.

Novi elektronski provozni sistem (NCTS) podrazumijeva obradu carinskih deklaracija bez papira.

To znači da će svi učesnici u elektronskom provozu (uvoznici, izvoznici i špediteri), u novi sistem u UIO slati provozne deklaracije isključivo elektronskim putem.

Takvi dokumenti moraju biti potpisani novim digitalnim kvalifikovanim potpisom, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji se danas predaju putem papira i koji su ovjereni običnim potpisom i pečatom.

“Konkretno to znači da će se cijeli postupak provoza roba odvijati puno brže i uz manje troškove. Naime, jednom kad roba krene iz BiH i kada se provoznom carinskom deklaracijom to unese u sistem, sve carinske službe, od carinske službe mjesta polaska robe, preko carinskih službi zemalja u tranzitu, do carinske službe zemlje gdje je krajnje odredište te robe, imaće uvid u taj dokument. Na takav način zadržavanja kamiona na graničnim prelazima biće puno kraća i samim tim će i troškovi biti manji. Naravno, ovaj novi elektronski tranzitni sistem mora prvo funkcionisati godinu dana na nacionalnom nivou u BiH, a nakon toga BiH postaje punopravna članica NCTS konvencije”, kazao je Kovačević za Fenu.

Podijeli