Početna Najnovije Novosti Društvo

Carina bez papira: Sedam godina čekano na brži protok robe i manje troškove

Primjena Zakona o carinskoj politici BiH nakon skoro sedam godina počinje od 1. avgusta, što će, prema riječima privrednika i prevoznika, značajno uticati na brži protok robe, ali i smanjenje troškova.

Zakon o carinskoj politici BiH usvojen je još 2015. godine, ali njegovo sprovođenje je zahtijevalo da u BiH postoji sertifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanog digitalnog potpisa, kojim će se ovjeravati elektronski dokumenti.

Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kazao je za “Nezavisne” da UIO nije mogla čekati da neko u BiH postane sertifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, te su sami ušli u postupak dobijanja ovog statusa.

“Na ovom putu smo imali veliku pomoć Delegacije EU u BiH, koja je putema IPA fondova sve finansirala. UIO je u maju 2021. godine postala sertifikovano tijelo za izdavanje digitalnog kvalifikovanog potpisa, čime je ispunjen uslov da buduće provozne carinske deklaracije budu digitalno ovjerene i potpisane i da imaju istu pravnu snagu kao i sadašnji klasični pečat i potpis. Zato je bilo planirano da početak primjene Zakona o carinskoj politici BiH, a samim tim i NCTS-a bude 1. jul 2021. godine, uz uslov da Parlament BiH usvoji novi Zakon o carinskim prekršajima BiH”, objašnjava Kovačević.

Dodao je da je Parlament BiH nakon nekoliko pomjeranja konačno usvojio Zakon o carinskim prekršajima BiH, te početak primjene NCTS-a, odnosno bespapirnog provoza definitivno počinje 1. avgusta.

“Novi elektronski provozni sistem (NCTS) podrazumijeva obradu carinskih deklaracija bez papira. To znači da će svi učesnici u elektronskom provozu, kao što su uvoznici, izvoznici i špediteri, u novi sistem u UIO slati provozne deklaracije isključivo elektronskim putem.

Takvi dokumenti moraju biti potpisani novim digitalnim kvalifikovanim potpisom, kako bi imali istu pravnu snagu kao i dokumenti koji se sada predaju. To znači da će se cijeli postupak odvijati puno brže i uz manje troškove”, naglasio je Kovačević.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore RS, rekao je za “Nezavisne” da smo, nažalost, morali dugo čekati da se Zakon o carinskoj politici BiH koji je usvojen još 2015. godine tek sada počne primjenjivati.

“Ovo omogućava brži protok robe i od velike je koristi za sve privredne subjekte, pogotovo što BiH nije član Evropske unije i gubi dosta vremena na carinskim prelazima”, pojasnio je Ćorić. Istakao je da će NCTS sigurno ubrzati protok robe.

“Sve što pojednostavljuje procese i zahtijeva manje rada samim tim i smanjuje i troškove. Sve što se digitalizuje, što omogućava brže, jednostavnije i efikasnije sprovođenje će dati svoje efekte i u finansijskom dijelu”, naglasio je Ćorić.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni unutrašnji transport RS, kaže da je ovo veoma važna stvar za prevoznike, te se nada da će što prije zaživjeti.

“NCTS je davno trebalo da bude u primjeni. Ovo će ubrzati procedure i smanjiti troškove. Najbitnije u svemu tome je da se što manje na graničnim terminalima i carinskim prelazima čeka ocarinjenje robe”, istakao je Grbić.

Podijeli