Početna Najnovije Novosti Društvo

Budžet zajedničkih institucija BiH veći za 40 miliona KM

Po svemu sudeći, političarima na vlasti su najbitnija njihova primanja, a sve drugo je gurnuto u zapećak. Tako je nacrtom novog budžeta institucija BiH, budžet Predsjedništva povećan za pola miliona, a državnog zatvora smanjen za 800.000 KM.

Uz povećanje budžeta Ministarstva odbrane BiH za 1,75 miliona, te Predsjedništva BiH za 500.000 KM, Savjet ministara BiH jednoglasno je utvrdilo nacrt budžeta institucija BiH i za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 1,35 milijardi KM.

Budžet je veći za 40 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji i, kako je rečeno, prioritetno se podržava nastavak reformi i ispunjenje uslova za evropsko partnerstvo, te provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Među prioritetima je da se budžet Ministarstva odbrane BiH poveća za 1,75 miliona KM u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Nacrtom su smanjeni troškovi Ministarstva sigurnosti za 950.000 KM, Ureda za veterinarstvo za 500.000 i Zavoda za izvršenje sankcija, pritvora i drugih mjera za 800.000 KM.

Po pet miliona KM predviđeno je za rekonstrukciju mostova Brčko (BiH) – Gunja (Hrvatska) i Novi rad (BiH) – Dvor (Hrvatska), a za unapređenje plovnog puta rijeke Save na lokalitetu Jaruge kod Novog Grada milion maraka.

Iz namjenskih sredstava za razvoj sektora telekomunikacija Vladi FBiH dodijeljeno je 2,7 miliona, Vladi RS 1,66 miliona KM i Vladi Brčko distrikta BiH 44.518 KM. Iz akumuliranog viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH Vladi FBiH pripalo je 4,04 miliona KM, Vladi RS 2,46 miliona i Vladi Brčko distrikta BiH 65.782 KM.

Iznosi plata i regresa za zaposlene u institucijama BiH neće se povećavati, pa visina osnovice i u 2024. godini ostaje 600, a regresa 450 KM. Dnevnica za službena putovanja u zemlji povećana je s 25 na 40 KM. Kako je najavljeno, milijarda maraka ide na plate zaposlenih.

Za proširivanje i održavanje sistema videonadzora Granične policije BiH i sistema automatskog prepoznavanja registarskih tablica na graničnim prijelazima predviđeno 1,25 miliona KM. Za projekte digitalne transformacije na području FBiH planirana su 5,53 miliona KM, na području RS 3,37 miliona, a Brčko distrikta BiH 90.000 KM.

Za uspostavu elektronskog registra u drumskom prevozu planirano je 600.000 KM, baze podataka o saobraćajnim nezgodama, homologaciji, certifikaciji vozila i kataloga testovnih pitanja za polaganje vozačkog ispita 400.000 KM, piše Avaz.

Za servisiranje inostranog duga BiH u ovoj godini planirano je više od 1,43 milijarde KM, pa će tako za rad institucija BiH i vraćanje kredita u 2024. godini biti utrošeno ukupno 2,78 milijardi KM, što je za oko 224,7 miliona KM više nego u 2023.

Podijeli