Početna Najnovije Novosti Društvo

Borba protiv zagađenja vazduha: Grad osniva Fondaciju „Zdrava Banja Luka“ (VIDEO)

Grad Banja Luka osniva fondaciju „Zdrava Banja Luka“, koja će za cilj imati rješavanje problema sa kojima se grad suočava, a koji se tiču zagađenja vazduha i životne sredine.

– Gradska administracija svjesna je ovog problema – poručio je gradski menadžer Bojan Kresojević, dodajući da kako su spremni da preuzmu odgovornost za ove naslijeđene probleme, te da rade na njihovom rješenju.

Ističe da se rješenje ogleda upravo u osnivanju fondacije „Zdrava Banja Luka“.

-Ona će se dijelom finansirati iz budžeta Grada i mi počinjemo da radimo odmah, jer će se upravo na skupštini, koja je zakazana za 30. decembar naći prijedlog od 200.000 KM za finansiranje ove Fondacije – rekao je Kresojević.

On dodaje da je ovo samo 25 odsto izvora finansiranja.

-Za narednu godinu dogovorili smo da će i preduzeće „Eko toplane“ učestvovati sa 200.000 KM, ali u rješavanje ovog problema će se uključiti i druge društveno – odgovorne kompanije koje će za ovu namjenu izdvojiti od 100 do 150 hiljada KM. Mi smo u kontaktu i sa međunarodnim donatorima, ali i drugim fondovima koji za cilj imaju zaštitu životne sredine – dodao je Kresojević

Fondacija će biti posebno pravno lice, a prvi projekat ogledaće se u finansiranju sanacija fasada stambenih zgrada u Gradu Banjoj Luci.

-Za rješavanje ovog problema, planiramo da izdvojimo oko 800.000 KM, što dosada nije bio slučaj nikada, kako i Banjoj Luci, tako i u drugim lokalnim zajednicama. Sve to znači da ćemo manje trošiti energenata, vazduh će biti čistiji, biće bolje grijanje u zgradama i slično – kazao je on.

Savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti, Milada Šukalo, rekla je kako ova gradska administracija želi da uradi sistemske promjene.

-One nisu deklarativne i kratkoročne, ovo je dugoročan proces. Prvi naš projekat je upravo osnivanje ove fondacije, a nakon toga ćemo raditi i na unapređenju i analizama saobraćaja, strategiji urbane mobilnosti, koja će nam biti pokazatelj kako treba da razvijamo javni saobraćaj i biciklističke staze u Banjoj Luci – dodala ja ona.

Želja je da se uradi sve što je potrebno kako bi se rasteretilo uže gradsko jezgro kada je u pitanju saobraćaj, da se smanji emisija zagađenosti i dodatno, kako da se unaprijedi biciklističiki sadržaj, kazala je savjetnica Šukalo.

-Takođe, plan su nam i reciklažna dvorišta, jer smo svjesni da je otpad jedan od ključnih problema sa kojima se suočava naš grad. Sugrađani treba da budu naši partneri u ovom projektu, da se odgovorno ponašaju i da prepoznaju probleme, te da upute konkretne inicijative prema Gradu Banjoj Luci, a mi ćemo dalje to delegirati kroz naše projekte i aktivnosti – zaključila je ona.

Da Grad radi i na mnogim drugim projektima, potvrdila je savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku Mirna Savić – Banjac, te dodala da se vrijedno rade i na mnogim drugim stretegijama, kao što je strategija demografskog razvoja.

-Radili smo mnogo u proteklom periodu da dugoročno izmijenimo ono što smo zatekli kao problem. Neodgovorno bi bilo oglušiti se na ove velike probleme, jer se sa time svi mi suočavamo. Mogu da razumijem da je neko o tome ćutao u ranijem periodu, ali mi smo drugačiji. Zatekli smo ove probleme, ali smo prihvatili da postoje i odgovorno kažemo građanima da ih ne možemo riješiti za godinu dana, to bi bilo neozbiljno. Imate našu garanciju da će sigurno biti rezultata – kazala je Savić – Banjac.

Dodali su kako očekuju da se u rješavanje ovog problema uključe i republičke institucije.

Podijeli