Početna Najnovije Novosti Društvo

Blokirana imovina teška 8,5 miliona KM

Pod lupom policije Srpske je na desetine lica zbog sumnje da su nezakonito podebljali imovinski karton, a samo u prošloj godini finansijske istrage rezultovale su blokadom imovine vrijedne 8,49 miliona maraka.

U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS za prošlu godinu, koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine RS 6. juna navedeno je da je policija postupala u 128 istraga i provjera na utvrđivanju nelegalno stečene imovine. Riječ je o 28 finansijskih istraga te četiri krivične i 98 provjera.

– Istrage su rezultovale podnošenjem 28 izvještaja nadležnim tužilaštvima od kojih je 11 izvještaja o finansijskoj istrazi, 10 dopuna izvještaja te četiri o počinjenom krivičnom djelu i tri izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama. Takođe su izvršene finansijske provjere za 271 osumnjičeno povezano fizičko i pravno lice – navedeno je u izvještaju MUP-a.

Policija je predložila i određivanje privremene mjere oduzimanja radi obezbjeđivanja pokretne i nepokretne imovine vrijedne 3,41 milion KM.

– Blokirana imovina je vrijedna 8,49 miliona KM. Utvrđena je i nesrazmjera vrijednosti imovine sa zakonitim prihodima u iznosu od 4,606 miliona maraka – navodi MUP Srpske.

Naglašavaju da vrijednost blokirane, privremeno i trajno oduzete imovine u datom periodu nije moguće svaki put tačno iskazati u izvještajima, jer se u zavisnosti od odluke suda dešava da imovina koja je blokirana prelazi u privremeno ili trajno oduzetu.

Iako nema uporednih podataka o blokiranoj imovini, na osnovu ranijih izvještaja MUP-a može se zaključiti da je vrijednost blokirane imovine u prošloj godini višestruko veća.

Naime, u izvještaju o radu MUP-a za 2021. godinu navedeno je da je tada bila blokirana imovina vrijedna svega nešto više od 165.000 maraka.

Odlukom Vlade Republike Srpske još 2020. godine kao Kancelarija za oduzimanje imovine određeno je Odjeljenje za finansijske istrage i pranje novca Uprave kriminalističke policije ministarstva. Time je ispunjena jedna od ključnih preporuka Evropske komisije iz mišljenja o članstvu BiH u EU i pratećeg analitičkog izvještaja, kao i obaveza usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom EU.

Kancelarija je zadužena da omogući praćenje i identifikaciju nelegalno stečene imovine nakon počinjenog krivičnog djela i ostale imovine povezane sa kriminalom koja može postati predmet oduzimanja po naredbi nadležnog sudskog organa u toku krivičnog postupka.

Sastanci u Beču

Policija Srpske učestvuje u projektu jačanje borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje regionalne saradnje u oduzimanju imovine, upravljanju i ponovnoj upotrebi. Taj projekat sprovodi OEBS Sekretarijat misije u Beču i lani je održano nekoliko sastanaka u vezi sa tom temom.

Podijeli