Početna Najnovije Novosti Društvo

BANJALUKA: Poziv građanima na sastanak s gradskim menadžerom o otpisu zastarjelih dugovanja za komunalnu naknadu

Svi građani koji imaju nedoumice u vezi sa nedavno pristiglim računima za komunalnu naknadu, mogu da se direktno obrate gradskom menadžeru, Bojanu Kresojeviću. Za termin razgovora sa gradskim menadžerom mogu pozvati broj telefona: 051/244-426, od sutra 10. aprila od 11.00 časova.

Naime, ovih dana Zavod za izgradnju Banja Luka je uz račun za komunalnu naknadu za 2024. godinu dostavio i informaciju o stanju obaveza pojedinačnih obveznika komunalne naknade sa 31. decembrom 2023. godine. Ono što je najvažnije reći jeste da nijedan građanin, fizičko lice, neće biti tuženo kada su u pitanju obaveze za komunalnu naknadu.

Poručio je ovo gradski menadžer.

Prema njegovim riječima, postoji potreba da se iščiste evidencije i da se na ovaj način obaveze koje su starije od tri godine – procedurom prigovora za zastaru isknjiže iz evidencija ZIBL-a odnosno evidencija obaveza komunalne naknade.

-To je jedini način na iščistimo te evidencije i da samo one obaveze koje zaista ostaju, koje nisu u roku zastare, da se one u budućnosti prate. Cilj je da na ovaj način dođemo do sređenog stanja koje će u budućnosti olakšati i poslovanje ZIBL-a s jedne strane i s druge strane praćenje svih plaćanja i svih obaveza po pitanju komunalne naknade – zaključio je gradski menadžer, te još jednom pozvao sugrađane da mu se slobodno obrate u vezi sa informacijama o ovoj tematici.

Podijeli