Početna Najnovije Novosti Društvo

BANJALUKA: Održan sastanak radne grupe za smanjenje rizika od katastrofa

Održan je sastanak radne grupe odnosno lokalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, tokom kojeg su definisani ciljevi, te aktivnosti u strateškom i operativnom opredjeljenju, a u cilju smanjenja rizika od određenih opasnosti.

Naime, riječ je o drugoj fazi implementacije Programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“, koji finansiraju Vlada Švajcarske i Ujedinjene nacije, a sprovode agencije UN-a u BiH i to: Razvojni program Ujedinjenih naroda – UNDP, Dječiji fond Ujedinjenih naroda – UNICEF, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESCO, Populacijski fond Ujedinjenih naroda – UNFPA i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda – UNFAO), u partnerstvu s domaćim institucijama vlasti.

Inače, prva faza Programa je trajala od 2019. do 2023. godine, a sada je započeta druga faza koja će trajati do 2027.godine.

Podjećamo,Grad Banja Luka zajedno sa još deset lokalnih zajednica u BiH, aktivno učestvuje u implementaciji međunarodnog Programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH“.

Podijeli